Show simple item record

dc.contributor.authorМаршавін, Юрій Миколайович
dc.date.accessioned2014-01-31T09:58:42Z
dc.date.available2014-01-31T09:58:42Z
dc.date.issued2010-06-18
dc.identifier.citationМаршавін Ю. М. Формування інституційної підсистеми регулювання ринку праці України / Ю. М. Маршавін // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 2. – С. 131-139.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2836
dc.description.abstractУ статті досліджуються проблеми інституціонального облаштування ринку праці України. Проаналізовано теоретико-методологічні засади формування інститутів ринку праці, визначені шляхи підвищенні їх ролі у досягненні продуктивній зайнятості населення, розроблені завдання цих інститутів та основні напрями діяльності держави щодо їх удосконалення.uk
dc.description.abstractProblems of institutional organization of the labour market in Ukraine has been studied in this article. The theoretical and methodological principles of forming labour market institutions have been studied; ways of enhancing their role in achieving efficient employment have been determined; and tasks for these institutions and the government’s major areas of activities for their improvement have been developed.uk
dc.description.abstractВ статье исследуются проблемы институционального обустройства рынка труда Украины. Проанализированы теоретико- методологические основы формирования институтов рынка труда, намечены пути повышения их роли в достижении производительной занятости населения, разработаны задачи этих институтов и основные направления деятельности государства по их совершенствованию.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectринок праціuk
dc.subjectзайнятість населенияuk
dc.subjectтрансакційні витратиuk
dc.subjectроботодавціuk
dc.subjectнаймані працівникиuk
dc.subjectінститути ринку праціuk
dc.subjectінституційне облаштування ринку праціuk
dc.subjectкомпоненти (елементи) інститутів ринку праціuk
dc.subjectмотиваціяuk
dc.subjectlabour marketuk
dc.subjectemploymentuk
dc.subjecttransactional expensesuk
dc.subjectemployersuk
dc.subjectwork-handuk
dc.subjectinstitutional organization of the labour marketuk
dc.subjectcomponents of labour market institutionsuk
dc.subjectmotivationuk
dc.subjectlabour market institutionsuk
dc.subjectтрансакционные издержкиuk
dc.subjectработодателиuk
dc.subjectнаемные работникиuk
dc.subjectинституты рынка трудаuk
dc.subjectинституциональное обустройство рынка трудаuk
dc.subjectкомпоненты (элементы) институтов рынка трудаuk
dc.subjectмотивацияuk
dc.subjectрынок труда
dc.subjectзанятость населения
dc.titleФормування інституційної підсистеми регулювання ринку праці Україниuk
dc.typeArticleuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record