Show simple item record

dc.contributor.authorПолив’яна, Н. М.
dc.date.accessioned2014-02-04T09:57:07Z
dc.date.available2014-02-04T09:57:07Z
dc.date.issued2010-05-19
dc.identifier.citationПолив’яна Н. М. Аналіз впливу соціального капіталу на ефективність діяльності та рівень конкурентоспроможності організації: зміст та завдання / Н. М. Полив’яна // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 2. – С. 260-269.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2855
dc.description.abstractУ статті визначено поняття соціального капіталу організації та його місце серед організаційних активів, розглянуто завдання та методичні підходи до аналізу соціального капіталу організації, розкрито напрями впливу соціального капіталу на ефективність діяльності та рівень конкурентоспроможності організації.uk
dc.description.abstractThe definition of social capital of organization is given in the article; its place among other assets of organization is defined. Mission and methodological approaches to organizational social capital analysis are considered; the impact of social capital of organization on operational efficiency and organizational competitiveness is clarified.uk
dc.description.abstractВ статье определено понятие социального капитала организации и его место среди организационных активов; рассмотрено задание и методические подходы к анализу социального капитала организации, раскрыто направления влияния социального капитала на эффективность деятельности и уровень конкурентоспособности организации.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectСоціальний капіталuk
dc.subjectаналіз соціального капіталуuk
dc.subjectінтраорганізаційний соціальний капіталuk
dc.subjectінтерорганізаціоційний соціальний капіталuk
dc.subjectорганізаційно-інституціональний соціальний капіталuk
dc.subjectструктурний соціальний капіталuk
dc.subjectкогнітивний соціальний капіталuk
dc.subjectSocial Capitaluk
dc.subjectSocial Capital Analysisuk
dc.subjectintraorhanizatsiynyy social capitaluk
dc.subjectInterorganizational Social Capitaluk
dc.subjectInstitutional Social Capital of Organizationuk
dc.subjectStructural Social Capitaluk
dc.subjectCognitive Social Capitaluk
dc.subjectСоциальный капиталuk
dc.subjectанализ социального капиталаuk
dc.subjectинтраорганизационный социальный капиталuk
dc.subjectинтерорганизационный социальный капиталuk
dc.subjectорганизационно-институциональный социальный капиталuk
dc.subjectструктурный социальный капиталuk
dc.subjectкогнитивный социальный капиталuk
dc.titleАналіз впливу соціального капіталу на ефективність діяльності та рівень конкурентоспроможності організації: зміст та завданняuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc338:331uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record