Now showing items 50-60 of 60

  • Теоретичні аспекти диверсифікації міжнародної торгівлі 

   Семенюк, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті виокремлено ключові підходи до визначення поняття диверсифікації міжнародної торгівлі, систематизовано головні напрями диверсифікації товарних потоків і рівні здійснення диверсифікації.
  • Транснаціоналізація у міжнародному туризмі 

   Толочко, А. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті досліджуються особливості процесу транснаціоналізації в міжнародному туризмі. Розкрито головні аспекти формування та розвитку ТНК у світі. Проаналізовано головні мотиви транснаціоналізації туристичного бізнесу. ...
  • Трансформація підходів до оцінювання ефективності фірми за критерієм економічної доданої вартості 

   Данильченко, Сергій Станіславович; Danylchenko, Sergiy; Данильченко, Сергей Станиславович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглянуто необхідність застосування в управлінській діяльності підприємств концепції економічної доданої вартості. Приведена укрупнена класифікація видів вартості підприємства залежно від зацікавлених сторін ...
  • Удосконалення методів реалізації стратегічних пріоритетів в бюджетній політиці держави 

   Баластрик, Л. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-17)
   У статті висвітлюються теоретичні засади реформування державних фінансів в Україні. Досліджено сутність, переваги та недоліки програмно-цільового методу бюджетування та шляхи його удосконалення.
  • Удосконалення механізмів співпраці України із Світовим банком 

   Рибальченко, К. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У даній статі запропоновано шляхи вдосконалення алгоритмів, форм та механізмів співробітництва України зі Світовим банком з метою підвищення його ефективності, результативності та впливу на подальший соціально-економічний ...
  • Умови результативної інтеграції будівельного комплексу України в глобальний економічний простір 

   Димeд, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Стаття присвячена проблематиці визначення засад ефективного функціонування національного будівельного комплексу в умовах глобального розвитку світогосподарської системи. З погляду нагальних економічних інтеграційних ...
  • Формування оборотних засобів підприємств спирто-продуктового підкомплексу АПК 

   Бержанір, І. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-12)
   Проаналізовано особливості формування оборотних засобів підприємств спиртопродуктового підкомплексу АПК, запропоновано основні напрямки оптимізації структури джерел формування оборотних засобів.
  • Формування та оцінка інноваційного потенціалу аграрних підприємств 

   Савицький, Едуард Едуардович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглядаються проблеми формування та оцінки інноваційного потенціалу підприємств АПК. Досліджено сутність інноваційного потенціалу та чинники його формування. Визначено складові та фактори інноваційного потенціалу ...
  • Функціональна структура фінансового механізму розвитку інноваційної діяльності 

   Баранов, І. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Розглянуто формування структури фінансового механізму розвитку інноваційної діяльності. Визначено основні складові функціональних підсистем такого механізму та базові принципи їх взаємодії.
  • Інноваційно-відтворювальний підхід до управління економічним розвитком на регіональному рівні 

   Курмаєв, П. Ю. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті визначено сутність інноваційно-відтворювального підходу до управління регіональним економічним розвитком. Обґрунтовано основні елементи механізму підвищення ефективності функціонування регіонального інноваційного ...
  • Інформаційні засади конкурентних переваг підприємств у «новій економіці» 

   Гребешкова, Олена Миколаївна; Стельмах, О. Ю. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті узагальнено теоретичні засади визначення інформації як джерела конкурентних переваг підприємства, що діє в умовах «нової економіки». Систематизовано передумови інформатизації конкурентних переваг та визначено ...