Now showing items 5-24 of 60

  • Державне фінансування наукової діяльності в Україні 

   Речкіна, К. Д. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглянуто роль державного фінансування розвитку науки в Україні. Проведено аналіз джерел і шляхів здійснення державного фінансування наукової діяльності. Виявлено тенденції та ефективність здійснення державного ...
  • Диференціація населення за рівнем заробітної плати в Україні 

   Луняк, Ірина Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглянуто питання диференціації працюючого населення України за рівнем заробітної плати. Розраховано коефіцієнти локалізації та концентрації заробітної плати, побудовано криву Лоренца. За допомогою ...
  • Дослідження інформаційної системи фінансового менеджменту підприємств 

   Денісова, Ольга Олександрівна; Сендзюк, Мирон Ананійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-10-12)
   У статті розглядаються сучасні програмні системи з автоматизації задач фінансового менеджменту, обґрунтовуються проектні рішення з побудови типової інформаційної системи фінансового менеджменту та її архітектура.
  • Ділова репутація компанії: чинники формування та їх аналітична характеристика 

   Гребешкова, Олена Миколаївна; Шиманська, Ольга Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Розкрито сутність ділової репутації та особливості її трактування в контексті стратегічних активів підприємства. Дано загальну характеристику підходів щодо оцінки ділової репутації фірми, визначено основні чинники її ...
  • Діяльність банків та фінансова криза у Франції 

   Звіргзде, К. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У даній статті проаналізовано фактори, завдяки яким французький банківський сектор зміг краще та ефективніше протистояти світовій фінансовій кризі у порівнянні з іншими країнами ЄС та США. На прикладах конкретних банків ...
  • Еволюція економічної теорії інновацій 

   Зарва, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглядається історія економічних досліджень інновацій та їх сучасний стан. Наводяться альтернативні підходи до визначення й інтерпретації інновацій.
  • Еволюція поглядів на сутність економічної організації в економічній літературі 

   Чернятевич, Ярослава Василівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглядається еволюція наукових поглядів на сутність економічної організації як економічного суб’єкта.
  • Економічна політика України в галузі зовнішньоторговельних операцій та шляхи її вдосконалення 

   Мудренок, Олена Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглядається економічна політика України в галузі зовнішньої торгівлі та шляхи її вдосконалення.
  • Енергозберігаючі технології — інноваційних шлях розвитку харчової промисловості 

   Бевз, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-30)
   Харчова промисловість України є однією з провідних галузей народного господарства, що забезпечує населення країни продовольчими товарами. Одна з найгостріших проблем галузі — висока енергомісткість виробництва. Впровадження ...
  • Ефективне використання нового типу промислових активів — новий чинник конкурентоспроможностї енергоємних галузей промисловості 

   Силантьєв, Сергій Олексійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Проведено аналіз ринку похідних фінансових інструментів (ПФІ) на новий тип промислових активів на Європейському ринку емісійних викидів. Проаналізовані недоліки І-ої фази функціонування Європейської системи торгівлі ...
  • Класифікація здатностей підприємства 

   Малярчук, Ольга Георгіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті запропоновано класифікацію здатностей підприємства за такими критеріями: способом адаптації, критерієм часу (виміру), джерелом та рівнем виникнення. Здійснено спробу визначення адаптаційних здатностей підприємства.
  • Класифікація суб’єктів контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ 

   Дорошенко, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Наведено обґрунтування розподілу суб’єктів контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ відповідно до їх повноважень.
  • Концептуальні підходи до розуміння сутності торговельно-економічної глобалізації 

   Лахно, С. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті запропоновано авторське визначення торговельно-економічної глобалізації. Представлено характеристику принципових положень та особливостей цього процесу. Описано процеси, в яких виражається торговельно-економічна ...
  • Концепція аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю 

   Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглядаються основні концептуальні підходи до розуміння природи аналізу та аналітики управління підприємницькою діяльністю. Запропоновано новий підхід до формування системи аналітичного забезпечення управління ...
  • Концепція управління витратами підприємств в ринковій економіці ХХІ ст. 

   Дутчак, Р. Р. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Дана стаття присвячена питанням удосконалення теорії управління витратами підприємств. У статті розглянуто основні аспекти розвитку ринкової економіки в ХХІ ст. Визначено недоліки теорії управління витратами. Автором ...
  • Менеджмент та державне управління правоохоронною діяльністю 

   Клименюк, О. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті наведено важливі теоретичні положення теорії менеджменту та рекомендації щодо можливості їх використання в системах державного управління правоохоронною діяльністю.
  • Метод стратегічної карти зовнішнього середовища як аналітичний інструмент 

   Паздрій, Віталій Ярославович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглянуто новий авторський інструмент стратегічного аналізу — метод стратегічної карти зовнішнього середовища. Описано алгоритм, особливості та умови використання даного методу.
  • Методи моніторингу ринку банківських продуктів 

   Бортніков, П. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-21)
   Розкриваються підходи до моніторингу цінових пропозицій банків, наводиться порівняння процентної політики українських банків у розрізі кредитних та депозитних продуктів, характеризуються розбіжності між ставками за продуктами ...
  • Методика дослідження міжнародної економічної інтеграції 

   Процюк, Т. Б. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У даній статті відображено основні показники, розроблені для визначення міжнародної економічної інтеграції. Показники базуються на методах аналізу мережі та обміні потоками серед світовими економічними системами. Аналізується ...
  • Методичні підходи до визначення економічної ефективності державних інвестицій 

   Шиян, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті схарактеризовано методику оцінки ефективності інвестиційних проектів на основі розрахунку приведених витрат, намагається обґрунтувати можливості застосування в ринкових умовах зазначеної методики.