Now showing items 1-1 of 1

    • Сучасна фінансово-економічна криза та роль процесів віртуалізації економіки 

      Безручко, Д. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-18)
      У статті ретроспективно узагальнюються концептуальні підходи щодо аналізу передумов і причин сучасної фінансово-економічної кризи на прикладі розвинених економік країн ЄС та США. Обґрунтовано негативну роль основних форм ...