Now showing items 7-26 of 66

  • Взаємозв’язок між курсом індексу долара та курсом золота 

   Лупандін, Павло Олександрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У праці розглядається вплив змін курсу індексу долара на курс золота, робиться спроба з’ясувати щільність зв’язку між двома показниками на основі регресійного аналізу. Розкривається суть індексу долара та звертається увага ...
  • Взаємозв’язок потреб, мотивів і стимулів у мотиваційному процесі аграрних формувань 

   Стрельбіцька, О. П.; Strelbizka O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Стаття містить основні результати досліджень проблематики теоретико-методологічних особливостей взаємозв’язку потреб, мотивів, стимулів у мотиваційному процесі аграрних формувань. Розглянуто сутність основних факторів мотивації.
  • Виробництво продуктивних сил — індикатор індустріальної економіки 

   Іващенко, Віктор Іванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Визначено сутність індустріальної економіки. Характеризується процес розвитку продуктивних сил. Приводиться механізм оцінки потенціалу дій продуктивних сил. Обґрунтовується порядок ресурсного забезпечення результатів відтворення.
  • Вплив глобалізації на економічний розвиток суспільства 

   Савчук, К. Д. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті розглядаються питання впливу глобалізації на економічний розвиток суспільства. Глобалізація як похідна від інтернаціоналізації разом із трансформацією останньої набуває сьогодні потужних обертів.
  • Вплив функціонування та розвитку залізничного транспорту на економіку України 

   Безус, А. М.; Гнатенко, Л. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті розглянуто роль, функції, а також важелі впливу функціонування залізничного транспорту на стан економіки країни.
  • Державні закупівлі як інструмент антикризового регулювання економіки 

   Белей, Л. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті досліджено механізми впливу державних закупівель на макроекономічну кон’юнктуру в країні та досвід маніпулювання розмірами і структурою державних видатків на закупівлю товарів і послуг для вирішення завдань ...
  • До питання співвідношення категорії суперництва та конкуренції 

   Савчук, К. Д. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Стаття присвячена визначенню сутності економічних категорій «конкуренція та суперництво», їх характеристикам і співвідношенню в глобальній економічній системі. Доведено, що суперництво — є вищою формою прояву конкурентної ...
  • Досвід провідних країн світу в сфері державного регулювання страхового ринку 

   Фурман, Василь Миколайович; Мурашко, Олена Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Досліджуються моделі державного регулювання страхової діяльності провідних країн світу; особливості директив ЄС у сфері страхування, перестрахування та встановленні перехідних положень при ліберизації ринку.
  • Економічна сутність транснаціональних корпорацій та особливості нормативно-правового регулювання їх діяльності в Україні 

   Комшук, І. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті висвітлено сучасні підходи до трактування економічної сутності транснаціональних корпорацій, розкрито особливості нормативно-правового регулювання діяльності ТНК в Україні та представлено авторські пропозиції щодо ...
  • Класифікація причин та чинників формування постіндустріального суспільства 

   Костючик, Олександр Валентинович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Досліджено причинно-наслідкові зв’язки формування постіндустріального типу суспільства, роблячи акцент на класифікації причин і чинників його становлення. Особливий акцент зроблено на внутрішніх і зовнішніх мотивах суспільних ...
  • Кредитування суб’єктів малого підприємництва 

   Буряк, Леонід Дмитрович; Павліковський, Анатолій Миколайович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті проведено критичний огляд літератури щодо визначення поняття «кредитоспроможність», визначено основні недоліки кредитування суб’єктів малого підприємництва, розкрито особливість аналізу фінансового стану малих ...
  • Критеріальна ідентифікація продуктів інтелектуальної праці 

   Столярчук, Вікторія Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті узагальнено головні методологічні підходи щодо галузево-секторальної та товарної ідентифікації продуктів інтелектуальної праці, визначено їх переваги та недоліки. Обґрунтовано ключові характеристики інтелектуальних ...
  • Маркетингові стратегії у сфері рекламної діяльності підприємства 

   Кузьменко, Т. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті досліджено маркетингові комунікативні стратегії при виведенні на ринок нового товару, а також маркетингові стратегії у сфері рекламної діяльності, які є важливим фактором при виведенні товару на ринок.
  • Методика і організація державного фінансового аудиту в Україні 

   Литвиненко, Е. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті розкрито сутність і порядок здійснення державного фінансового аудиту. Досліджено методику, організацію, проведення та реалізацію і оформлення результатів державного фінансового аудиту. Визначено подальші напрями ...
  • Методичні засади статистичного аналізу податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів 

   Бойко, Юлія (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Удосконалено методичні засади статистичного аналізу податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів. Складено схему джерел формування системи статистичних показників податкових надходжень до бюджету. Визначено основні напрями ...
  • Міжнародна диверсифікованість інвестицій як передумова виникнення оверлея валюти 

   Малащук, Дмитро Валерійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Розглянуто передумови виникнення оверлея валюти й специфіка застосування в ньому тих або інших фінансових інструментів.
  • Мікроекономічні основи ціноутворення опціонів 

   Силантьєв, Сергій Олексійович (ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», 2011)
   Досліджено мікроекономічні основи ціноутворення опціонів у процесі торгівлі акціями. На прикладі реальної ринкової ситуації визначено стратегію для маркет-мейкера і її вартість. На основі моделі Блека—Шоулса визначено ...
  • Місце і роль недержавних пенсійних фондів на фондовому ринку України 

   Вівдюк, Євген Валерійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   В цій статті показані особливості інвестування активів фонду недержавного пенсійного забезпечення. Відображені основні групи фінансових інструментів, придатних для використання недержавного пенсійного фонду. Пропонуються ...
  • Напрями реформування ринку цукру в Європейському союзі 

   Ярчук, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Охарактеризовано напрями, окреслено перспективи та наслідки реформування ринку цукру в Європейському Союзі.
  • Науковий підхід до управління розвитком 

   Зарва, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті обґрунтовується необхідність наукового підходу до прогнозування і управління довгостроковим соціально-економічним розвитком (футурології). Розглядаються засади футурології та інституційні форми такого управління.