Now showing items 62-66 of 66

  • Шляхи залучення інвестиційного капіталу 

   Саханда, Владислав Володимирович; Sahanda Vladyslav (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Стаття присвячена класифікації шляхів залучення інвестиційного капіталу для підприємств аграрного сектора в сучасних умовах функціонуваннях.
  • Іміджева реклама фінансової установи 

   Бортніков, П. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Підвищенню довіри до банку та стимулюванню приросту клієнтської бази сприяє правильно поставлена іміджеві реклама. Доцільно розглядати пряму, непряму та приховану іміджеві рекламу. Одним з нових прийомів у роботі рекламних ...
  • Інноваційна маркетингова система об’єднань підприємств 

   Касьянов, Я. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  • Інституційні аспекти регулювання міжнародного туризму: досвід європейських країн 

   Толочко, Анна Олексіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Стаття присвячена дослідженню інституціональної структури регулювання туристичної галуззі на національному рівні. Розкрито специфіку державного регулювання туристичної галузі на прикладі окремих країн європейського регіону ...
  • Інтернаціоналізація інвестиційних процесів 

   Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolovа, T. O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Розкрито проблему інтернаціоналізації інвестиційних процесів на етапі розвитку економічних відносин країн. Досліджено елементи процесу інтернаціоналізації інвестиційного процесу та розроблено модель його змісту.