Recent Submissions

 • Формування інвестиційних ресурсів підприємства за рахунок іпотечного кредиту 

  Мякишевська, Олена Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті розглядається необхідність використання іпотеки підприємства з метою формування його інвестиційних ресурсів. Визначено поняття іпотеки і іпотечного кредиту, висвітлено особливості іпотеки підприємства як цілісного ...
 • Сучасні аспекти дослідження змісту поняття «інвестиційний ризик» 

  Майорова, Тетяна Володимирівна; Mayorova, Tetyana; Майорова, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті досліджено сутність економічної глобалізації, виокремлено її основні суперечності, позитивні та негативні прояви на соціально-економічний розвиток країн, що розвиваються. Проаналізовано наукові підходи вітчизняних ...
 • Роль агрохолдингів у розвитку орендних земельних відносин України 

  Зарицька, Наталія Петрівна; Zarizka Natalya (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Дослідження присвячене розвитку агрохолдингів в Україні. Висвітлено роль агрохолдингів у розвитку орендних земельних відносин. Розглянуто ефективність діяльності даних компаній в умовах оренди землі на сучасному етапі.
 • Взаємозв’язок потреб, мотивів і стимулів у мотиваційному процесі аграрних формувань 

  Стрельбіцька, О. П.; Strelbizka O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Стаття містить основні результати досліджень проблематики теоретико-методологічних особливостей взаємозв’язку потреб, мотивів, стимулів у мотиваційному процесі аграрних формувань. Розглянуто сутність основних факторів мотивації.
 • Шляхи залучення інвестиційного капіталу 

  Саханда, Владислав Володимирович; Sahanda Vladyslav (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Стаття присвячена класифікації шляхів залучення інвестиційного капіталу для підприємств аграрного сектора в сучасних умовах функціонуваннях.
 • Системи підтримки прийняття рішень та експертні системи: історія, зміст, перспективи 

  Білоус, Є. Є.; Bilous E. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У даній статті наголошується на проблемах, які виникають під час використання технологій управління. Здійснено огляд історичного розвитку двох типів інформаційних систем — систем підтримки прийняття рішень та експертних ...
 • Місце і роль недержавних пенсійних фондів на фондовому ринку України 

  Вівдюк, Євген Валерійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  В цій статті показані особливості інвестування активів фонду недержавного пенсійного забезпечення. Відображені основні групи фінансових інструментів, придатних для використання недержавного пенсійного фонду. Пропонуються ...
 • Теорія дистанційного роздрібного банкінгу: класичні та новаторські концепції 

  Шалига, Т. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Інноваційні технології у банківництві формують прецедент для зміни поглядів на концептуальні засади теорії банківської справи. У статті досліджено основоположні категорії традиційного банкінгу та запропоновано їх актуалізацію ...
 • Право оренди землі як вид нематеріального активу підприємства: аспекти обліку 

  Литвинець, Ю. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Відображено шляхи подальшого розвитку інституту орендного використання земель сільськогосподарського призначення та становлення права оренди земель як нематеріального активу сільськогосподарських підприємств. Визначено ...
 • Оцінка результативності інноваційної діяльності 

  Іващенко, Віктор Іванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті визначається сутність результативності інноваційної діяльності. Ілюструються показники результативності інноваційної діяльності. Описується методика оцінки результативності інноваційної діяльності. Ілюструється ...
 • Кредитування суб’єктів малого підприємництва 

  Буряк, Леонід Дмитрович; Павліковський, Анатолій Миколайович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті проведено критичний огляд літератури щодо визначення поняття «кредитоспроможність», визначено основні недоліки кредитування суб’єктів малого підприємництва, розкрито особливість аналізу фінансового стану малих ...
 • Стратегічний маркетинговий план як складова стратегічного управління підприємством 

  Стефанишин, В’ячеслав Я. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У даній статті розглядається сутність стратегічного маркетингового управління та описуються процеси розробки маркетингового стратегічного плану. В матеріалі визначено термінологію поняття «стратегія», викладено принципи ...
 • Фіскальна політика як інструмент макроекономічного регулювання 

  Александрова, Марія Миколаївна; Aleksandrova, Maria (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-02-23)
  У статті досліджено та проаналізовано механізм функціонування фіскальної політики в системі макроекономічного регулювання. Досліджені проблеми функціонування фіскальної політики.
 • Організаційно-правове забезпечення підтримки підприємства в Україні 

  Сіра, Інна Василівна; Sira, Inna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  The article analyzes the organizational and legal provision for state support of entrepreneurship; summarizes the new amendments to the Tax Code in terms of promoting the entrepreneurship in Ukraine.
 • Світова фінансова криза як індикатор необхідності переходу до нової світової валютної системи 

  Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloschenko, Viktoria (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У даній статті обгрунтовано неможливість інерційного розвитку світових валютно-фінансових відносин у межах Ямайської валютної системи.
 • Сучасні підходи управління знаннями на основі онтологічного інжинірингу 

  Антошкіна, Л. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03-26)
  У статті відображаються сучасні підходи в області управління знаннями на основі онтологічного підходу. Подано обгрунтування необхідності застосування онтологічного підходу при розробці архітектури бази знань підприємства.
 • Розподіл Пуассона можливих потреб у сировині для меблевого підприємства 

  Блудова, Тетяна Володимирівна; Пастернак, Євген Любомирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-27)
  У статті розглянуто випадок, коли розподіл ймовірностей можливих потреб у сировині для меблевого підприємства є розподілом Пуассона. Показано, що з двох асимптотичних формул: локальної теореми Муавра та розподілу Пуассона ...
 • Фінансове та організаційне забезпечення наукових досліджень в Україні 

  Метель, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті визначено проблемні питання виконання наукових досліджень та сформульовані пропозиції по вдосконаленню фінансового забезпечення та організації виконання наукових розробок в Україні, практичне впровадження яких ...
 • Маркетингові стратегії у сфері рекламної діяльності підприємства 

  Кузьменко, Т. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті досліджено маркетингові комунікативні стратегії при виведенні на ринок нового товару, а також маркетингові стратегії у сфері рекламної діяльності, які є важливим фактором при виведенні товару на ринок.
 • Правовий механізм благоустрою населених пунктів: стан і напрями вдосконалення 

  Бородюк, Володимир Михайлович; Фролова, Г. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-23)
  У статті розглянуто правові засади формування суспільних відносин у сфері благоустрою населених пунктів і територій України, проаналізовані нормативно-правові акти, що формують правовий механізм у цій галузі, визначені ...

View More