Now showing items 1-1 of 1

    • Вплив глобалізації на економічний розвиток суспільства 

      Савчук, К. Д. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
      У статті розглядаються питання впливу глобалізації на економічний розвиток суспільства. Глобалізація як похідна від інтернаціоналізації разом із трансформацією останньої набуває сьогодні потужних обертів.