Now showing items 1-1 of 1

    • Сучасні підходи управління знаннями на основі онтологічного інжинірингу 

      Антошкіна, Л. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03-26)
      У статті відображаються сучасні підходи в області управління знаннями на основі онтологічного підходу. Подано обгрунтування необхідності застосування онтологічного підходу при розробці архітектури бази знань підприємства.