Now showing items 1-1 of 1

    • Класифікація причин та чинників формування постіндустріального суспільства 

      Костючик, Олександр Валентинович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
      Досліджено причинно-наслідкові зв’язки формування постіндустріального типу суспільства, роблячи акцент на класифікації причин і чинників його становлення. Особливий акцент зроблено на внутрішніх і зовнішніх мотивах суспільних ...