Now showing items 1-1 of 1

    • Трансформація системи вищої освіти: передумови та вимоги 

      Куклін, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
      У статті визначено передумови та вимоги до трансформації системи вищої освіти відповідно до запитів сучасності. Автором зроблено наголос на доцільності створення інтегрованих корпоративних структур в освіті. Автор доходить ...