Show simple item record

dc.contributor.authorСацький, Павло Вікторовичuk
dc.contributor.authorSatskyi, Pavlo Viktorovychuk
dc.contributor.authorСацкий, Павел Викторовичuk
dc.date.accessioned2019-04-18T12:27:56Z
dc.date.available2019-04-18T12:27:56Z
dc.date.issued2015uk
dc.identifier.citationСацький П. Українське питання у зовнішньополітичному курсі СРСР на початку 1930-х рр. / П. Сацький // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; редкол.: І. С. Зуляка (голов. ред.) [та ін.]. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 2, ч. 2. – С. 133–138.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/28853
dc.description.abstractПроблемі зламу системи міжнародного порядку у період світової економічної кризи 1929-1933 рр. присвячено чимало уваги в науковій літературі. Автор статті у контексті світової економічної кризи та її політичних і соціально-економічних наслідків розглядає українське питання і його актуалізацію, яка відбувається на фоні активізації зовнішньоекономічної політики СРСР. УСРР забезпечувала більшу частину хлібного експорту Радянського Союзу і тому в ситуації світової економічної кризи зростає політичне значення цієї республіки СРСР. Хлібний експорт Радянського Союзу за заниженими цінами, так званий «червоний демпінг», давав можливість СРСР активно впливати на політику окремих держав і міжнародну політику загалом. Низьку експортну ціну на радянський хліб забезпечувала можливість його вилучення у селян, що мало наслідком Голодомор в Україні.uk
dc.description.abstractThe problem of breaking a system of international order during the global economic crisis in 1929-1933 is devoted a lot of attention in the scientific literature. In this context the author of this article examines the Ukrainian question and its actualization, which takes place against the background of intensification of USSR foreign policy. Ukraine provided most of the Soviet Union’s grain exports and then in a situation of global economic crisis, political importance of this Soviet republic is growing. Soviet Union’s grain exports at low prices, so-called "red dumping" enabled the USSR actively influence the policy of individual states and international politics in general. The low export price of the Soviet bread provided a possibility of removal it from peasants, which resulted Holodomor in Ukraine.uk
dc.description.abstractПроблеме слома системы международного порядка в период мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. посвящено достаточно внимания в научной литературе. Автором статьи в контексте мирового экономического кризиса и его политических и социально-экономических последствий рассматривается украинский вопрос и его актуализация в системе международных отношений, которая происходила на фоне активизации советской внешнеэкономической политики. УССР обеспечивала большую часть советского хлебного экспорта, что обусловило в ситуации мирового экономического кризиса рост политического значения этой республики СССР. Хлебный экспорт СССР за заниженными ценами, так называемый «красный демпинг», давал возможность активно влиять на политику отдельных государств и на международную политику в целом. Низкую цену на советский хлеб обеспечивала возможность для советского руководства изымать его у крестьян, что стало одной их предпосылок Голодомора в Украине 1932–1933 гг.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Тернопільський національний педагогічний університет» імені Володимира Гнатюкаuk
dc.subjectхлібний експортuk
dc.subjectдоговори «Про ненапад»uk
dc.subject«червоний демпінг»uk
dc.subjectМала Антантаuk
dc.subjectГолодоморuk
dc.subjectgrain’s exportsuk
dc.subjectnon-aggression treatiesuk
dc.subjectred dumpinguk
dc.subjectLittle Ententeuk
dc.subjectHolodomoruk
dc.subjectхлебный экспортuk
dc.subjectдоговора «О ненападении»uk
dc.subject«красный демпинг»uk
dc.subjectМалая Антантаuk
dc.subjectГолодоморuk
dc.titleУкраїнське питання у зовнішньополітичному курсі СРСР на початку 1930-х рр.uk
dc.title.alternativeUkrainian question in foreign policy of the USSR early 1930suk
dc.title.alternativeУкраинский вопрос во внешнеполитическом курсе СССР вначале 1930-х гг.uk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc94(477)«1930/1933»uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record