Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Імплементація методів оцінки компетентностей студентів і молодих фахівців у навчальний процес 

  Сновидович, Ірина Григорівна; Snovydovych, Iryna; Сновидович Ирина Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті проаналізовано та обґрунтовано необхідність використання методів щодо оцінки компетентностей у студентів з метою покращення навчального процесу та якісного впровадження компетентнісного підходу у вищій освіті та ...
 • Напрями та інструменти розвитку організаційної культури виробничого підприємства 

  Кубарева, Ірина Володимирівна; Kubareva, Iryna; Кубарева, Ирина Владимировна; Незамедінова, Тетяна Сергіївна; Nezamedinova, Tetiana; Незамединова, Татьяна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті досліджено питання розвитку організаційної культури та її особливості для виробничого підприємства, обґрунтовано інструменти розвитку організаційної культури з урахуванням підходів ощадливого виробництва. Проведено ...
 • Новітні теоретичні підходи до моделювання невизначеності в управлінні підприємством: історичний, концептуальний та інструментальний аспекти 

  Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsyuba, Oleksiy; Коцюба, Алексей Станиславович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена нечітко-множинному й інтервальному підходам до моделювання невизначеності в межах проблематики з управління підприємством. Розглянуто вузлові події зародження та розвитку теорії нечітких множин, основні ...
 • Оцінка вигід і витрат суспільних проєктів 

  Азьмук, Любов Анатоліївна; Azmuk, Lubov; Азьмук, Любовь Анатольевна; Щербатюк, Олена Миколаївна; Shcherbatyuk, Olena; Щербатюк, Елена Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті розглянуто інструментарій оцінювання результативності проєктів суспільного сектору, успішна реалізація яких є запорукою підвищення добробуту суспільства та його розвитку. Предметом дослідження є аналіз ефективності ...
 • Методичні засади управління інтелектуальною власністю при формуванні стратегічних партнерств підприємств 

  Махова, Галина Вікторівна; Makhova, Halyna; Махова, Галина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена питанням управління інтелектуальною власністю при формуванні та функціонуванні стратегічних партнерств підприємств, зокрема, у разі передачі технологій у межах партнерських відносин. У роботі розгляннуто ...
 • Економічна природа культурних індустрій та їх продуктів 

  Кириленко, Володимир Іванович; Kyrylenko, Volodymyr; Кириленко, Владимир Иванович; Федоренко, Тетяна Олександрівна; Fedorenko, Tetiana; Федоренко, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті проаналізовано економічний та неекономічний вплив сектору культурних індустрій на соціально-економічну систему, зокрема соціальний розвиток, створення нової системи цінностей, розвиток талантів і культури, сприяння ...
 • Розвиток бізнес-моделей цифрового підприємництва 

  Шульга, Олександр Михайлович; Shulha, Oleksandr; Шульга, Александр Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  В статті узагальнено основні види бізнес-моделей у підприємницькому інтернет-середовищі. Досліджено їх особливості та виокремлено основні переваги і недоліки. Обґрунтовано, що застосування існуючих бізнес-моделей спонукає ...
 • Цифровізація бізнесу як стратегічний напрямок економічного розвитку України 

  Гребешкова, Олена Миколаївна; Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Елена Николаевна; Лопато, Крістіна Ігорівна; Lopato, Kristina; Лопато, Кристина Игоревна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті розглянуто вплив цифровізації (діджиталізації) бізне-су на економічний розвиток України з урахуванням досвіду інших країн. Висвітлено вплив COVID-19 на впровадження ERP-систем і зміну структури бізнесів, які ...
 • Challenges of intellectual property protection in Ukraine 

  Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Лаврененко, Валентина Витальевна; Kyrylenko, Viktoriia; Кириленко, Вікторія Юріївна; Кириленко, Виктория Юрьевна; Tereshchenko, Yuliia; Терещенко, Юлія Олександрівна; Терещенко, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Intellectual property is an integral part of any scientific and economic process. In today's world, in the age of globalization, intellectual property protection is becoming increasingly important. After all, examples of ...
 • Сучасні тенденції цифрових трансформацій економіки 

  Голіонко, Наталія Григорівна; Golionko, Natalya; Голионко, Наталия Григорьевна; Соболєва, Тетяна Олександрівна; Sobolieva, Tetiana; Соболева, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Розвиток цифрової глобальної економіки залежить від трансформаційного потенціалу країн, заснованому на можливостях цифровізації кожної з них. Провідні світові дослідження пояснюють пріоритети, переваги та ризики шляху ...
 • Глобалізація та її вплив на розвиток соціально-економічних систем 

  Богун, Максим Михайлович; Bohun, Maksim (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  На сучасному етапі зовнішньоекономічні фактори впливають майже на будь-який вид господарської діяльності. Ігнорування господарюючими суб'єктами інтеграційних процесів, що відбуваються у світовій економіці, веде до значних ...
 • Методичний та прикладний аспекти нечітко-множинного підходу до врахування невизначенності в межах економічного обгрунтування інвестиційних проєктів 

  Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsiuba, Oleksii; Коцюба, Алексей Станиславович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Стаття присвячена нечітко-множинному підходу до моделювання невизначеності й ризику під час економічного обґрунтування заходів з реального інвестування, які плануються і реалізуються у формі проєктів. Спочатку на узагальненому ...
 • Біткойн як гроші, товар і биржовий актив 

  Фертікова, Тетяна Михайлівна; Fertikova, Tatyana; Фертикова, Татьяна Михайловна; Стеценко, Альона Володимирівна; Stetsenko, Alyona; Стеценко, Алена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено перспективи застосування криптовалют на прикладі біткойнів у світі загалом та в Україні зокрема. Об’єктом дослідження виступає процес обігу криптовалют, предметом дослідження є цифрова валюта біткойн. ...
 • Інтегральна оцінка фінансово-економічного стану сільськогосподарських підприємств 

  Ковальова, Аліна Олександрівна; Kovaleva, Alina; Ковалева, Алина Александровна; Танклевська, Наталія Станіславівна; Tanklevska, Nataliya; Танклевская, Наталия Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено методичний підхід оцінки рівня фінансово-економічного стану підприємства за загальним інтегральним показником, побудованим на аналізі критеріальних показників: фінансової стійкості, ділової активності, ...
 • Вплив фінансових інститутів на економічне зростання національної економіки 

  Богун, Максим Михайлович; Bohun, Maksim (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Підвищення економічного розвитку України на основі ефективного перерозподілу фінансових ресурсів через механізм фінансового ринку є актуальним для забезпечення розвитку національної економіки. Для розкриття впливу фінансових ...
 • Впровадження підходів проєктного управління як інструменту впливу на стратегічний розвиток підприємства 

  Кубарева, Ірина Володимирівна; Kubareva, Iryna; Кубарева, Ирина Владимировна; Сікорська, Карина Євгенівна; Sikorska, Karyna; Сикорская, Карина Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено питання розвитку стратегічного управління проєктами, обґрунтовано проблему узгодження цілей проєктів із цілями розвитку організації, що реалізує проєкти. Запропоновано використання збалансованої системи ...
 • Структурний підхід до визначення видів корпоративної ідентичності підприємства 

  Востряков, Олександр Володимирович; Vostriakov, Oleksandr; Востряков, Александр Владимирович; Волохова, Галина Леонідівна; Volokhova, Galyna; Волохова, Галина Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті розглянуто питання особливостей визначення поняття корпоративної ідентичності та класифікації її видів. Проведено критичний аналіз праць науковців щодо трактування взаємозв’язку між ідентичністю і стратегією ...
 • Стратегічні пріоритети маркетингу і розвитку спільнот споживачів сучасних брендів 

  Бухта, Світлана Володимирівна; Bukhtа, Svitlana; Бухта, Светлана Владимировна; Шафалюк, Марина Степанівна; Shafalyuk, Marina; Шафалюк, Марина Степановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті визначено ключові проблеми у забезпеченні високого рівня лояльності споживачів, ефективності маркетингу відносин і бренд-менеджменту сучасних компаній. Опрацьовано проблеми протиріч пріоритетів і результатів ...
 • Цифрова трансформація бізнес-моделі підприємства 

  Бортнік, Анастасія Миколаївна; Bortnik, Anastasiia; Бортник, Анастасия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Мета даної статті полягає у визначенні ключових аспектів цифрової трансформації бізнес-моделі в контексті створення ціннісних орієнтирів для всіх зацікавлених сторін. Запропоновано розгляд адаптації моделі до цифрових і ...
 • Особливості розвитку платформної економіки у контексті неоінституціональної теорії 

  Царьов, Віталій Миколайович; Tsarov, Vitalii; Царёв, Виталий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  В епоху стрімкого розвитку інформаційних технологій і трансформації економічної моделі суспільні відносини значно розширюють свої кордони та переходять в інтернет-простір. Основною структурною одиницею в такому новому ...

View More