Show simple item record

dc.contributor.authorТкачук, В. О.
dc.date.accessioned2014-02-10T09:00:17Z
dc.date.available2014-02-10T09:00:17Z
dc.date.issued2010-07-05
dc.identifier.citationТкачук В. О. Теоретико-прикладні аспекти забезпечення кадрами робітничих професій промислових підприємств України / В. О. Ткачук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 2. – С. 399-408.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2890
dc.description.abstractДосліджено теоретико-прикладні аспекти забезпечення робітничими кадрами підприємств промисловості. Розглянуто питання відповідності сучасних тенденцій ринків праці та професійно-технічної освіти стану кадрового забезпечення вітчизняних промислових підприємств.uk
dc.description.abstractTheoretic-applied aspects of provides trades staff at the enterprises of industry are investigated. The questions of conformity of modern lines of labour markets and vocational training to a condition of personnel provide of the domestic industrial enterprises are considered.uk
dc.description.abstractИсследовано теоретико-прикладные аспекты обеспечения рабочими кадрами предприятий промышленности. Рассмотрено вопросы соответствия современных тенденций рынков труда и профессионально-технического образования состоянию кадрового обеспечения отечественных промышленных предприятий.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectКадри робітничих професійuk
dc.subjectринок праціuk
dc.subjectринок професійно-технічної освітиuk
dc.subjectпрофесійно-технічні навчальні закладиuk
dc.subjectкадрове забезпеченняuk
dc.subjectStaff of workings professionsuk
dc.subjectlabour-marketuk
dc.subjectvocational and technical education marketuk
dc.subjectvocational-technical educational establishmentsuk
dc.subjectpersonnel provideuk
dc.subjectКадры рабочих профессийuk
dc.subjectрынок трудаuk
dc.subjectрынок профессионально-технического образованияuk
dc.subjectпрофессионально-технические учебные заведенияuk
dc.subjectкадровое обеспечениеuk
dc.titleТеоретико-прикладні аспекти забезпечення кадрами робітничих професій промислових підприємств Україниuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331.108uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record