Show simple item record

dc.contributor.authorШаульська, Л. В.
dc.contributor.authorЯкимова, Н. С.
dc.date.accessioned2014-02-10T12:38:54Z
dc.date.available2014-02-10T12:38:54Z
dc.date.issued2010-06-21
dc.identifier.citationШаульська Л. В. Сучасні проблеми соціально-трудової міграції Донецької області / Л. В. Шаульська, Н. С. Якимова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 2. – С. 494-501.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2901
dc.description.abstractВ статті досліджено сучасні проблеми трудової міграції Донецької області, висвітлено специфіку міграції, негативні та позитивні тенденції цього процесу. На основі проведеного аналізу запропоновано рекомендації щодо вирішення існуючих проблем трудової міграції, вдосконалення сфери інституційного та правового забезпечення.uk
dc.description.abstractThe article explored contemporary issues of labour migration of donetsk region, highlights the specificity of migration, negative and positive trends of the process. based on the analysis of the proposed recommendations to address the problems of labour migration, improving the area of institutional and legal support.uk
dc.description.abstractВ статье исследованы современные проблемы трудовой миграции донецкой области, раскрыта специфика миграции, негативные и позитивные тенденции этого процесса. на основе проведенного анализа предложены рекомендации по решению существующих проблем трудовой миграции, совершенствования сферы институционального и правового обеспечения.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectміграціяuk
dc.subjectінформаційна базаuk
dc.subjectзанятістьuk
dc.subjectдемографічна ситуаціяuk
dc.subjectкультурні умовиuk
dc.subjectумови життяuk
dc.subjectпроблеми міграціїuk
dc.subjectmigrationuk
dc.subjectinformation baseuk
dc.subjectemploymentuk
dc.subjectdemographic situationuk
dc.subjectcultural conditionsuk
dc.subjectliving conditionsuk
dc.subjectproblems of migrationuk
dc.subjectмиграцияuk
dc.subjectинформационная базаuk
dc.subjectзанятостьuk
dc.subjectдемографическая ситуацияuk
dc.subjectкультурные условияuk
dc.subjectусловия жизниuk
dc.subjectпроблемы миграцииuk
dc.titleСучасні проблеми соціально-трудової міграції Донецької областіuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc314.74uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record