Show simple item record

dc.contributor.authorБенях, В. В.
dc.date.accessioned2014-02-13T10:07:54Z
dc.date.available2014-02-13T10:07:54Z
dc.date.issued2010-07-06
dc.identifier.citationБенях В. В. Особливості соціально-економічної ефективності мотивації персоналу підприємства / В. В. Бенях // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 1. – С. 78-81.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2915
dc.description.abstractУ статті розглядаються особливості соціально-економічної мотивації персоналу, взаємозв’язок результатів праці працівників із ефективністю господарської діяльності підприємств, завдяки науковій літературі простежується постійний інтерес до мотивації та стимулювання. Тому дослідження формування системи мотивації та стимулювання працівників вітчизняних підприємств є проблемою актуальною та вкрай необхідною.uk
dc.description.abstractThe article discusses features of the socio-economic motivation, the relationship results from employees performing business enterprises, thanks to scientific literature traces the continued interest in motivation and incentives. So study the formation of stimulating and motivating employees of domestic enterprises is an issue very relevant and necessary.uk
dc.description.abstractВ статье рассматриваются особенности социально-экономической мотивации персонала, взаимосвязь результатов труда работников с эффективностью хозяйственной деятельности предприятий, благодаря научной литературе прослеживается постоянный интерес к мотивации и стимулированию. Поэтому исследования формирования системы мотивации и стимулирования работников отечественных предприятий является проблемой актуальной и крайне необходимой.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectСоціально-економічна мотивація праціuk
dc.subjectефективність праціuk
dc.subjectекономічний ефектuk
dc.subjectстимулюванняuk
dc.subjectефективність мотивації праціuk
dc.subjectмотиваториuk
dc.subjectекономічний ефект мотиваціїuk
dc.subjectSocio-economic motivationuk
dc.subjectwork effectivenessuk
dc.subjecteconomic benefituk
dc.subjectincentiveuk
dc.subjectperformance motivationuk
dc.subjectmotivatorsuk
dc.subjecteconomic effect of motivationuk
dc.subjectСоциально-экономическая мотивация трудаuk
dc.subjectэффективность трудаuk
dc.subjectэкономический эффектuk
dc.subjectстимулированиеuk
dc.subjectэффективность мотивации трудаuk
dc.subjectмотиваторыuk
dc.subjectэкономический эффект мотивации
dc.titleОсобливості соціально-економічної ефективності мотивації персоналу підприємстваuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331.101uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record