Show simple item record

dc.contributor.authorМайорова, Тетяна Володимирівнаuk
dc.contributor.authorMayorova, Tetiana Volodymyrivnauk
dc.contributor.authorМайорова, Татьяна Владимировнаuk
dc.date.accessioned2019-04-18T13:14:25Z
dc.date.available2019-04-18T13:14:25Z
dc.date.issued2009uk
dc.identifier.citationМайорова Т. В. Інвестиційна діяльність : підручник / Т. В. Майорова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.uk
dc.identifier.isbn978-966-364-883-5uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/29454
dc.description.abstractУ підручнику «Інвестиційна діяльність» автором висвітлюються найсуттєвіші характеристики процесу інвестування у національній економічній системі. Розглядаються методологічні основи інвестування; структура інвестиційного ринку; специфіка фінансових, реальних, інноваційних та іноземних інвестицій; зміст та етапи розробки інвестиційних проектів, а також методи їх оцінки; методи та вартість фінансового забезпечення інвестиційної діяльності; макроекономічне регулювання економіки інвестиційних процесів. Підручник значно розширює поле вітчизняних економічних досліджень, формує базу для подальшого поглибленого вивчення складних явищ в інвестиційній сфері, і тому, без сумніву, буде корисним для викладачів та студентів, а також зацікавить науковців та практиків.uk
dc.description.abstractIn the textbook "Investment Activity" the author highlights the most significant characteristics of the investment process in the national economic system. The author considers the methodological bases of investment; structure of the investment market; the specificity of the financial, real, innovation and foreign investment; the content and stages of the development of investment projects, as well as methods of their evaluation; methods and value of financial support of investment activities; macroeconomic regulation of the economy of investment processes. The textbook significantly expands the field of domestic economic research, forms the basis for further study in-depth matters in the investment sphere and therefore is useful for teachers and students as well as scientists and experts.uk
dc.description.abstractВ учебнике «Инвестиционная деятельность» автором освещаются наиболее существенные характеристики процесса инвестирования в национальной экономической системе. Рассматриваются методологические основы инвестирования; структура инвестиционного рынка; специфика финансовых, реальных, инновационных и иностранных инвестиций; содержание и этапы разработки инвестиционных проектов, а также методы их оценки; методы и стоимость финансового обеспечения инвестиционной деятельности; макроэкономическое регулирование экономики инвестиционных процессов. Учебник значительно расширяет поле отечественных экономических исследований, формирует базу для дальнейшего углубленного изучения сложных явлений в инвестиционной сфере, и поэтому, несомненно, будет полезным для преподавателей и студентов, а также заинтересует ученых и практиков.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectІнвестиціїuk
dc.subjectінноваціїuk
dc.subjectінвестиційна діяльністьuk
dc.subjectінвестиційний ринокuk
dc.subjectфінансові інвестиціїuk
dc.subjectреальні інвестиціїuk
dc.subjectінвестиційний проектuk
dc.subjectінвестиційні ресурсиuk
dc.subjectоцінка вартостіuk
dc.subjectInvestmentuk
dc.subjectinnovationuk
dc.subjectinvestment activity investment marketuk
dc.subjectfinancial investmentsuk
dc.subjectreal investmentsuk
dc.subjectinvestment projectuk
dc.subjectinvestment resourcesuk
dc.subjectvaluationuk
dc.subjectИнвестицииuk
dc.subjectинновацииuk
dc.subjectинвестиционная деятельностьuk
dc.subjectинвестиционный рынокuk
dc.subjectфинансовые инвестицииuk
dc.subjectреальные инвестицииuk
dc.subjectинвестиционный проектuk
dc.subjectинвестиционные ресурсыuk
dc.subjectоценка стоимостиuk
dc.titleІнвестиційна діяльністьuk
dc.title.alternativeInvestment activityuk
dc.title.alternativeИнвестиционная деятельностьuk
dc.typeBookuk
dc.subject.bbk65.9(2)0–56я73uk
dc.subject.udc330.322(075.8)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record