Show simple item record

dc.contributor.authorКарюк, В. І.
dc.date.accessioned2014-02-18T13:53:47Z
dc.date.available2014-02-18T13:53:47Z
dc.date.issued2010-06-15
dc.identifier.citationКарюк В. І. Активізація інноваційної праці персоналу як елемент організаційно-економічного механізму забезпечення інноваційної діяльності на підприємстві / В. І. Карюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 1. – С. 323-330.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2949
dc.description.abstractУ статті визначено важливість людського фактору в розвитку інноваційної діяльності; побудовано регресійну модель ефективності управління персоналом на підприємстві, на основі якої встановлено найбільш значимі фактори впливу на ефективність інноваційної діяльності персоналу; запропоновано загальну модель і конкретні шляхи підвищення інноваційного потенціалу підприємств на основі активізації людського фактора шляхом формування мотиваційного механізму інноваційної діяльності персоналу.uk
dc.description.abstractThe article identified the importance of human factors in the development of innovation activities; built а regression model of effectiveness of human resources management on the enterprise, on the basis of which the most important factors influencing the effectiveness of innovation activities of personnel was established; suggested a general model and specific ways to improve the innovative capacity of enterprises based on the activation of the human factor by formation of the motivational mechanism innovation activities of personnel.uk
dc.description.abstractВ статье определено важность человеческого фактора в развитии инновационной деятельности; построено регрессионную модель эффективности управления персоналом на предприятии, на основе которой установлены наиболее значимые факторы влияния на эффективность инновационной деятельности персонала; предложена общая модель и конкретные пути повышения инновационного потенциала предприятий на основе активизации человеческого фактора путем формирования мотивационного механизма инновационной деятельности персонала.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectІнноваційна діяльністьuk
dc.subjectінноваційний потенціалuk
dc.subjectефективність управління персоналомuk
dc.subjectактивізація інноваційної праці персоналуuk
dc.subjectкоефіцієнт зайнятості персоналу стратегічними проектами та інноваціямиuk
dc.subjectмотиваційний комплекс інноваційної діяльностіuk
dc.subjectInnovation activitiesuk
dc.subjectinnovation potentialuk
dc.subjecteffectiveness of human resources managementuk
dc.subjectincreased innovation activities of personneluk
dc.subjectemployment rate of staff strategic projects and innovationsuk
dc.subjectmotivational complex of innovation activitiesuk
dc.subjectИнновационная деятельностьuk
dc.subjectинновационный потенциалuk
dc.subjectэффективность управления персоналомuk
dc.subjectактивизация инновационной деятельности персоналаuk
dc.subjectкоэффициент занятости персонала стратегическими проектами и инновациямиuk
dc.subjectмотивационный комплекс инновационной деятельностиuk
dc.titleАктивізація інноваційної праці персоналу як елемент організаційно-економічного механізму забезпечення інноваційної діяльності на підприємствіuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331.103uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record