Show simple item record

dc.contributor.authorКоновалов, Юрій Іванович
dc.contributor.authorKonovalov, Yuriyen
dc.date.accessioned2014-02-27T08:16:35Z
dc.date.available2014-02-27T08:16:35Z
dc.date.issued2010-06-11
dc.identifier.citationКоновалов Ю. І. Вдосконалення методики вимірювання продуктивності праці в сучасних умовах / Ю. І. Коновалов // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 1. – С. 367-373.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2962
dc.description.abstractСтаття присвячена методам обчислення показника продуктивності праці в Україні на макрорівні. Порівняно різні підходи до розрахунків, наведено пропозиції для підвищення точності в умовах економічної кризи, та розрахунків показника сукупної трудомісткості на рівні окремих галузей.uk
dc.description.abstractThe article is devoted to methods of computing labor productivity at macrolevel in Ukraine. The comparison of different approaches is made, as well as proposals concerning higer accuracy of the calculations. The method for calculating of aggregate amount of labor at sectoral level is considered.uk
dc.description.abstractСтатья посвящена методам расчета показателя производительности труда в Украине на макроуровне. Произведено сравнение разных подходов к расчетам, сделаны предложения для повышения точности в условиях экономического кризиса и расчета показателя совокупной трудоемкости на уровне отдельных отраслейuk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectПродуктивність праціuk
dc.subjectсукупна трудомісткістьuk
dc.subjectеквівалент повної зайнятостіuk
dc.subjectаналіз ефективностіuk
dc.subjectпереробні галузіuk
dc.subjectLabor productivityuk
dc.subjectaggregate amount of laboruk
dc.subjectfull-time equivalentuk
dc.subjectefficiency analysisuk
dc.subjectprocessing industryuk
dc.subjectПроизводительность трудаuk
dc.subjectсовокупная трудоемкостьuk
dc.subjectэквивалент полной занятостиuk
dc.subjectанализ еффективностиuk
dc.subjectперерабатывающие отраслиuk
dc.titleВдосконалення методики вимірювання продуктивності праці в сучасних умовахuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc338.31:631.145(477)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record