Show simple item record

dc.contributor.authorКир’янова, Олена Вікторівна
dc.date.accessioned2014-03-13T10:45:19Z
dc.date.available2014-03-13T10:45:19Z
dc.date.issued2010-07-01
dc.identifier.citationКир’янова О. В. Інтеграція системи сприяння зайнятості випускників у соціальний капітал вищого навчального закладу / О. В. Кир’янова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 3. – С. 513-520.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3049
dc.description.abstractУ статті визначено систему сприяння зайнятості випускників як невід’ємний елемент соціального капіталу вищого навчального закладу, розглянуто основні переваги соціального капіталу освітньої установи як ресурсу допомоги молодим фахівцям у входженні в ринок праці.uk
dc.description.abstractIn the article the system of university employment assistance to graduating students is considered as the inalienable element of the university social capital, basic advantages of the university social capital are considered as the resource of help young specialists with including in a labour-market.uk
dc.description.abstractВ статье система содействия занятости выпускников определена как неотъемлемый элемент социального капитала высшего учебного заведения, рассмотрены основные преимущества социального капитала образовательного учреждения как ресурса помощи молодым специалистам при вхождении в рынок труда.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectСоціальний капіталuk
dc.subjectсоціальні зв’язкиuk
dc.subjectсоціальна довіраuk
dc.subjectсоціальні відносиниuk
dc.subjectвищий навчальний закладuk
dc.subjectсистема сприяння вищим навчальним закладом зайнятості випускниківuk
dc.subjectSocial capitaluk
dc.subjectsocial connectionsuk
dc.subjectsocial trustuk
dc.subjectsocial relationsuk
dc.subjectuniversityuk
dc.subjectsocial relationsuk
dc.subjectСоциальный капиталuk
dc.subjectсоциальные связиuk
dc.subjectсоциальное довериеuk
dc.subjectсоциальные взаимоотношенияuk
dc.subjectвысшее учебное заведениеuk
dc.subjectсистема содействия высшим учебным заведением занятости выпускниковuk
dc.titleІнтеграція системи сприяння зайнятості випускників у соціальний капітал вищого навчального закладуuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331.53uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record