Now showing items 1-20 of 169

  • Формування бренд-стратегії у комплексі маркетингу 

   Шевченко, Олена Леонідівна; Шевченко, Елена Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2001-05)
  • Стратегія і тактика міжнародних злиттів і поглинань 

   Сіденко, Світлана; Кір’яков, Денис (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-28)
   У статті розглянуто сучасні питання стратегії і тактики міжнародних злиттів і поглинань. Показано циклічні хвилі злиттів і поглинань протягом останнього століття та їх мотивацію. Проаналізовано п’ять стратегій, яких ...
  • Національні інтереси і глобальні цілі 

   Поручник, Анатолій Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  • Нові підходи до аналізу взаємного впливу соціальної нерівності, людського капіталу та економічного зростання 

   Вожняк, Міхал Габрієль (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-18)
   У цій статті представлено висновки щодо емпіричних досліджень теорії ендогенного зростання. Вони стосуються взаємозв’язків між синтетичними засобами економічного розвитку, людським капіталом і соціальною нерівністю. На ...
  • Інституціоналізація організаційної поведінки в процесі подолання блокування інновацій в Польщі та Україні 

   Бал-Вожняк, Тереза (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-18)
   У статті на прикладі Польщі наведено парадокси, які сприяють блокуванню інновацій і обмеженню про-інноваційної організаційної поведінки. Їх усунення вимагає повторної інституціоналізації в напрямку суб’єктивного підходу ...
  • Корпоративні стратегії глобального інвестиційного бізнесу 

   Фролова, Тетяна Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-19)
   У статті розглянуто актуальні проблеми розробки корпоративних стратегій компаній. Запропоновано класифікацію стратегій корпорацій з визначенням способів реалізації корпоративної стратегії. Проаналізовано сучасні світові ...
  • «Moral hazard» зростання зовнішньої заборгованості України в умовах доларизації економіки 

   Луцишин, Зоряна; Цвігун, Тарас (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-27)
   У статті розглянуто валютну структуру міжнародної заборгованості України, її терміновість і взаємовплив з доларизаційними процесами всередині країни. Проведено детермінаційний аналіз дефініції «moral hazard».
  • Перспективи трансформації сучасної моделі світового фармацевтичного ринку 

   Солодковський, Юрій Мечиславович; Довженко, Ольга (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-14)
   У даній статті ґрунтовно проаналізовано сучасний стан світового фармацевтичного ринку, визначено ключові фактори його розвитку та окреслені перспективні напрями трансформації діючої бізнес-моделі компаній-лідерів. Досліджено ...
  • Аналіз взаємозвязку і взаємовпливу економічного росту та іноземних інвестицій 

   Субочев, Олексій Валерійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-28)
   У статті автором висвітлено взаємозв’язок між інвестиціями і економічним зростанням. Побудовано економіко-математичну модель залежності ВВП і інвестицій в основний капітал. Розраховано баланс інвестиційних коштів для ...
  • Стратегії міжнародних компаній у турбулентному маркетинговому середовищі 

   Циганкова, Тетяна Михайлівна; Євдоченко, Олена Олександрівна; Шелестович, Наталія Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-03)
   Досліджено маркетингові стратегії міжнародних компаній в умовах турбулентності глобального середовища та запропоновано їх типізацію за критерієм успішності для компаній, що працюють на міжнародних ринках промислових та ...
  • Особливості розвитку сучасної структури світового фінансового ринку 

   Паценко, Олег Юрійович; Молчанова, Еллана Юріївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-19)
   У статті проаналізовано різні підходи до визначення світового фінансового ринку. Досліджено основні критеріальні підходи до структуризації сучасного світового фінансового ринку. Запропоновано власну модель структури світового ...
  • Перспективи розвитку міжнародних фінансових центрів у країнах БРІКС 

   Цуприк, Любомир Мирославович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-22)
   У статті розглянуто найбільші фінансові центри в країнах БРІКС і проведено порівняльний аналіз макроекономічних чинників, що впливають на їх конкурентоспроможність на світовому та регіональних фінансових ринках розвинених ...
  • Фінансово-кредитні детермінанти стійкості національної економіки в умовах глобальних зрушень 

   Бойко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-25)
   Глобальні зрушення у світовій економічній системі та трансформаційні процеси в Україні зумовлюють проблему формування та збереження економічної стійкості. Запропоновано ключові фінансово-кредитні детермінанти моніторингу ...
  • Трансформація форм міжнародного бізнесу в умовах глобального інноваційного суперництва 

   Кокоріна, В. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-26)
   У статті виявлено основні трансформації мотивів міжнародного бізнесу в умовах інформаційного глобалізму. Визначено основні інноваційні форми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобального інноваційного суперництва. ...
  • Аналіз міжнародного фондового ринку, як економічної системи, в період фінансово-економічної кризи 

   Галенко, Наталія Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-26)
   У статті розглянуто питання аналізу міжнародного фондового ринку, як економічної системи. Проаналізовано особливості сучасного міжнародного фондового ринку за умов кризової нестабільності.
  • Вплив фінансово-економічної кризи на ісламську фінансову систему 

   Нанавов, А. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-28)
   У статті окреслено основні тенденції та проблеми функціонування фінансових систем ісламських країн за умов сучасної фінансово-економічної нестабільності. Визначено основні чинники структурних перетворень у практиці ведення ...
  • Тенденції регулювання світової торгівлі послугами на глобальному рівні 

   Чепіжко, О. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-29)
   У статті досліджено основні тенденції регулювання світової торгівлі послугами на глобальному рівні, розглянуто основні етапи розвитку міжнародної торговельної політики, сфокусувано увагу на дослідженні потенційних вигод ...
  • Формування системи ризик-менеджмент у банках в умовах глобальних фінансових дисбалансів 

   Мусієць, Тетяна Вікторівна; Мельник, Дмитро Сергійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-29)
   У статті розглянуто актуальні питання оцінки фінансових ризиків в банках України, сучасні методики управління фінансовими ризиками, що використовуються українськими банками в сучасних умовах, виділено найсуттєвіші недоліки, ...
  • Ключові тенденції розвитку глобального продовольчого ринку 

   Чеберяк, Олена Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-29)
   У статті схарактеризовано специфіку функціонування глобального продовольчого ринку, виокремлюються його особливості та тенденції. Особливу увагу звернено на дисбаланс глобального попиту та глобальної пропозиції, проаналізовано ...
  • Вплив фінансових інновацій на розвиток ринку банківського обслуговування фізичних осіб 

   Гордіца, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-30)
   У статті розглянуто авторський підхід щодо впливу світових фінансових інновацій на сучасний розвиток ринку банківського обслуговування фізичних осіб. Проведений аналіз визначив дві основні їх функції: покращення розрахункових ...