Now showing items 1-20 of 169

  • Формування бренд-стратегії у комплексі маркетингу 

   Шевченко, Олена Леонідівна; Шевченко, Елена Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2001-05)
  • Мова реклами. Текстові засоби інтенсифікації 

   Давиденко, Тетяна Вікторівна; Давиденко, Татьяна Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-31)
  • Аналіз взаємозвязку і взаємовпливу економічного росту та іноземних інвестицій 

   Субочев, Олексій Валерійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-28)
   У статті автором висвітлено взаємозв’язок між інвестиціями і економічним зростанням. Побудовано економіко-математичну модель залежності ВВП і інвестицій в основний капітал. Розраховано баланс інвестиційних коштів для ...
  • Особливості розвитку сучасної структури світового фінансового ринку 

   Паценко, Олег Юрійович; Молчанова, Еллана Юріївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-19)
   У статті проаналізовано різні підходи до визначення світового фінансового ринку. Досліджено основні критеріальні підходи до структуризації сучасного світового фінансового ринку. Запропоновано власну модель структури світового ...
  • Інституціоналізація організаційної поведінки в процесі подолання блокування інновацій в Польщі та Україні 

   Бал-Вожняк, Тереза (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-18)
   У статті на прикладі Польщі наведено парадокси, які сприяють блокуванню інновацій і обмеженню про-інноваційної організаційної поведінки. Їх усунення вимагає повторної інституціоналізації в напрямку суб’єктивного підходу ...
  • Перспективи трансформації сучасної моделі світового фармацевтичного ринку 

   Солодковський, Юрій Мечиславович; Довженко, Ольга (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-14)
   У даній статті ґрунтовно проаналізовано сучасний стан світового фармацевтичного ринку, визначено ключові фактори його розвитку та окреслені перспективні напрями трансформації діючої бізнес-моделі компаній-лідерів. Досліджено ...
  • Корпоративні стратегії глобального інвестиційного бізнесу 

   Фролова, Тетяна Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-19)
   У статті розглянуто актуальні проблеми розробки корпоративних стратегій компаній. Запропоновано класифікацію стратегій корпорацій з визначенням способів реалізації корпоративної стратегії. Проаналізовано сучасні світові ...
  • «Moral hazard» зростання зовнішньої заборгованості України в умовах доларизації економіки 

   Луцишин, Зоряна; Цвігун, Тарас (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-27)
   У статті розглянуто валютну структуру міжнародної заборгованості України, її терміновість і взаємовплив з доларизаційними процесами всередині країни. Проведено детермінаційний аналіз дефініції «moral hazard».
  • Стратегія і тактика міжнародних злиттів і поглинань 

   Сіденко, Світлана; Кір’яков, Денис (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-28)
   У статті розглянуто сучасні питання стратегії і тактики міжнародних злиттів і поглинань. Показано циклічні хвилі злиттів і поглинань протягом останнього століття та їх мотивацію. Проаналізовано п’ять стратегій, яких ...
  • Нові підходи до аналізу взаємного впливу соціальної нерівності, людського капіталу та економічного зростання 

   Вожняк, Міхал Габрієль (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-18)
   У цій статті представлено висновки щодо емпіричних досліджень теорії ендогенного зростання. Вони стосуються взаємозв’язків між синтетичними засобами економічного розвитку, людським капіталом і соціальною нерівністю. На ...
  • Стратегії міжнародних компаній у турбулентному маркетинговому середовищі 

   Циганкова, Тетяна Михайлівна; Євдоченко, Олена Олександрівна; Шелестович, Наталія Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-03)
   Досліджено маркетингові стратегії міжнародних компаній в умовах турбулентності глобального середовища та запропоновано їх типізацію за критерієм успішності для компаній, що працюють на міжнародних ринках промислових та ...
  • Форми контролю та оцінювання іншомовної комунікативної компетентності студентів 

   Шевченко, Ольга Леонідівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-30)
   Стаття присвячена проблемам оцінювання та контролю іншомовної комунікативної компетентності студентів та, зокрема, її основних компонентів — лінгвістичного, соціолінгвістичного та прагматичного. Тестовий контроль розглядається ...
  • Метод проектів як мовна стратегія крос культурної комунікації 

   Цисарук, Олександра Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-14)
  • Культурологічний потенціал дисципліни «Ділова іноземна мова» у підготовці майбутніх фахівців з міжнародної економіки і менеджменту 

   Случайна, Лариса Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-23)
   У статті здійснено аналіз складових культурологічного потенціалу дисципліни «Ділова іноземна мова», поглядів українських та зарубіжних науковців щодо їх систематизації; на основі матеріалів, викладених у статті, запропоновано ...
  • Метафорична природа інтелектуального капіталу в умовах нової економіки 

   Комендант, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-22)
   Розглянуто метафоричну природу інтелектуального капіталу в умовах нової економіки з використанням методики Г. Лакофа та М. Джонсона. Визначено основні загальновживані метафори категорії знань.
  • Будь-яке спілкування є переклад 

   Капустіна, Ольга Володимирівна; Чеботарьова, Людмила Іванівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-16)
   У статті проаналізовано основні результати досліджень вітчизняної та зарубіжної науки з проблем перекладу. Визначено основні проблеми адекватного перекладу як одного з каналів спілкування. Обґрунтовано шляхи застосування ...
  • Метафора в економічному дискурсі іспаномовної преси 

   Васильєва, Тетяна Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-11)
   Стаття присвячена дослідженню функціонування концептуальної метафори у текстах іспаномовної преси з економічної тематики. Увагу акцентовано на визначенні основних метафоричних моделей, притаманних текстам сучасної іспаномовної ...
  • Автомобильный транспорт в туризме: зарубежный опыт 

   Юрченко, Е. Е. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-13)
   Статья посвящена выявлению особенностей использования автомобильного транспорта в международном туризме на современном этапе. Показано значение автомобильного транспорта в развитии туризма. Определена структура автомобильного ...
  • Формування стратегічних пріоритетів монетарної політики держави в умовах фінансової глобалізації 

   Шемет, Тетяна Станіславівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-12)
   У статті аналізується вплив фінансової глобалізації на вибір стратегічних пріоритетів монетарної політики держави. Особлива увага приділяється модифікації трилеми («неможливої трійці» Манделла-Флемінга) на квадрилему.
  • Роль державного фінансового контролю в глобальній економіці 

   Шевчук, О. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   У статті досліджено роль державного фінансового контролю в глобальній економіці та вплив глобалізаційних процесів на організацію державного фінансового контролю. Зроблено висновок, що державний фінансовий контроль в умовах ...