Recent Submissions

 • Залучення приватного капіталу у сферу підготовки висококваліфікованих кадрів у розвинених країнах світу 

  Студінський, Володимир Аркадійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-20)
  У статті висвітлено проблеми ефективного залучення та використання приватного капіталу в освітню галузь, зокрема у сферу підготовки висококваліфікованих кадрів в умовах економічної невизначеності та фінансової нестабільності.
 • Оптимізація джерел формування структури оборотного капіталу 

  Стахова, Н. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-11)
  У статті розглянуті різні підходи вітчизняних і зарубіжних вчених щодо джерел формування оборотного капіталу. З переходом на ринкову систему управління підприємством, використання нетрадиційних джерел поповнення оборотного ...
 • Підходи до розбудови інноваційної корпоративної культури 

  Соболєва, Тетяна Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-15)
  У статті розглянуто підходи до розвитку корпоративної культури, що можуть застосовуватися при формуванні системи інноваційних корпоративних цінностей. Виділено шляхи культивування інноваційних цінностей у корпорації, ...
 • Роль маркетингових інструментів у забезпеченні міжнародних конкурентних переваг підприємства на ринку інтернет послуг 

  Романова, Л. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-13)
  У статті розглядається проблема використання маркетингових інструментів для забезпечення конкурентних переваг підприємства на ринку купонних знижок. Аналізуються ринки купонних знижок, їх споживачі, лояльність, сегменти, ...
 • Еволюція сучасних корпоративних структур 

  Рибалко, Юлія Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-03)
  У розвитку світової економіки останніх десятиліть домінують процеси глобалізації, що визначають напрями і пріоритети сучасного етапу транснаціоналізації, впливаючи на стратегічні інтереси всіх суб’єктів бізнесу, серед яких ...
 • Реорганізації ТНК як засіб запобігання банкрутству 

  Панчук, Лариса Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-09)
  Транснаціональні корпорації з метою подолання конкурентності і запобігання банкрутства значну увагу приділяють теоретичним і практичним аспектам методики реорганізації і реструктуризації своїх підприємств.
 • Світовий досвід фінансування інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій 

  Панченко, Євген Григорович; Жеваго, Аліна Володимирівна; Жеваго, Алина Владимировна; Фурсова, Олена Вікторівна; Фурсова, Елена Викторовна; Кір’якова, Марина Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-07)
  Розглянуто особливості фінансування інноваційної діяльності на кожній з її стадій. Здійснено аналіз вкладень у R&D найбільших за даним показником ТНК світу в період 2004—2010 рр. Обґрунтовано тезу про те, що успіх у ...
 • Розбудова системи сільської кредитної кооперації як механізму фінансової підтримки малих сільськогосподарських підприємств 

  Олійник, К. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-11)
  У статті розглянуто передумови й особливості розбудови системи сільської кредитної кооперації в Україні. Проведене дослідження дає змогу стверджувати, що для покращення фінансової підтримки малих сільськогосподарських ...
 • Врахування інтересів стейкхолдерів при управлінні ефективністю діяльності підприємства 

  Череп, А. В.; Северина, С. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
  Акцентовано увагу на взаємодії підприємства зі стейкхолдерами, визначено головні інтереси, які вони можуть переслідувати при взаємодії з підприємством. Обґрунтовано необхідність розробки системи показників для управління ...
 • Стратегія як інструмент управління підприємством в умовах нестабільності 

  Цурік, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
  Проаналізовано теоретичні засади стратегічного управління, розкрито сутність стратегічного управління та стратегії, зокрема, як інструменту управління підприємством в умовах нестабільності. Запропоновано алгоритм розробки ...
 • Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів: структурно-динамічний аналіз 

  Мудра-Рудик, Я. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-12)
  У статті висвітлено результати дослідження інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів протягом 2008—2011 років. При використанні структурно-динамічного аналізу розглянуто динаміку змін учасників НПЗ, структуру ...
 • Межсекторное взаимодействие как инновационный механизм управления социальным развитием 

  Мартякова, Е. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-25)
  Сформулированы модели и основные принципы взаимодействия социальных партнеров государства, бизнеса и общества при реализации проектов. Предложены основные направления по развитию механизмов и инструментов взаимодействия ...
 • Роль МСФЗ в об’єктивному розкритті фінансової інформації ТНК 

  Квачук, Ярослав Олександрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-14)
  У даній роботі досліджено принципи, основні припущення, особливості МСФЗ, проведено порівняння МСФЗ із національними та загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку, досліджуються можливі шляхи викривлення фінансових ...
 • Формування людського фактора в антикризовому управлінні підприємствами в умовах глобальної нестабільності 

  Калина, Алла Василівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-16)
  Стаття присвячена розвитку теоретико-методичних положень і розробці практичних рекомендацій щодо формування людського фактора в антикризовому управлінні підприємствами в умовах глобальної нестабільності.
 • Особливості інноваційного розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості на світовому ринку 

  Дунська, А. Р.; Дерипащук, А. Б. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-23)
  У статті розглянуто сучасний стан і тенденції інноваційного розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості на світовому ринку. Також досліджується проблеми та перспективи інноваційного розвитку галузі в Україні.
 • Вплив компаній з іноземним капіталом на динаміку заробітної платні і обмінний курс в країнах, що розвиваються 

  Гречин, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
  У статті розглянуто економічну літературу, присвячену дослідженню впливу компаній з іноземним капіталом на зміну заробітної платні у країнах, що розвиваються; обґрунтовано доцільність поділу компаній з іноземним капіталом ...
 • Механізм управління стратегічними змінами як інструмент капіталізації підприємницької діяльності (світова практика) 

  Гайдей, О. О.; Лісун, Я. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-22)
  У статті розглянуто суть стратегічних змін і їх роль у підвищенні вартості бізнесу. Визначено причини виникнення та механізм управління змінами зметою збільшення капіталу підприємства.
 • Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку технологій роботи з персоналом 

  Волобоєва, Ірина Олександрівна; Волобоєва (Варіс), Ірина Олександрівна; Варіс, Ірина Олександрівна; Voloboieva, Iryna; Волобоева, Ирина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-22)
  Великий вплив на конкурентоспроможність трудових ресурсів чинять процеси функціонування системи управління персоналом (СУП). У статті розглянуто особливості та розбіжності підходів щодо формування складових СУП і технологій ...
 • Становлення та розвиток концепції екологічного маркетингу 

  Бутенко, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-13)
  Розкрито засади становлення та розвитку концепції екологічного маркетингу, а саме висвітлено цілі екологізації діяльності суб’єктів ринку, розглянуто передумови становлення та основні функції екологічного маркетингу, мотиви ...
 • Теоретичні підходи до визначення експортноорієнтованості підприємства 

  Бірюк, О. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-14)
  У статті досліджено теоретичні та методичні підходи до визначення сутності поняття «експортноорієнтованість». На основі аналізу детерміновано показники рівня глобалізації експортноорієнтованого підприємства, визначено ...

View More