Now showing items 85-89 of 89

  • Эффект вытеснения экономик в мировой и региональных экономических системах 

   Фомичева, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   Статья посвящена выявлению объективных причин доминирования национальных экономик в мировой или региональных экономических системах и систематизации характеристик, присущих динамично растущим экономикам.
  • Імперативи розвитку міжнародної фінансової системи у глобальній економіці 

   Таранич, А. В.; Санжаревська, І. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-20)
   Розкрито особливості розвитку світового господарства в умовах кризи; визначено тенденцію концентрації фінансового і промислового капіталу в Західній Європі, Північний Америці, Південно-східний Азії, Близькому Сході. Зроблено ...
  • Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів: структурно-динамічний аналіз 

   Мудра-Рудик, Я. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-12)
   У статті висвітлено результати дослідження інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів протягом 2008—2011 років. При використанні структурно-динамічного аналізу розглянуто динаміку змін учасників НПЗ, структуру ...
  • Інноваційний розвиток депресивних територій в умовах глобалізації 

   Плотницька, С. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-20)
   У статті розглянуто можливості й умови формування ефективних інструментів для переходу депресивних територій до інноваційного типу розвитку. Визначено ключову роль стратегії управління інноваційною діяльністю регіону.
  • Інноваційні детермінанти розвитку машинобудування в Європейському Союзі 

   Гончарова, Анастасія Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-17)
   Проведено критичний аналіз сучасного стану інноваційних процесів у сфері машинобудування Європейського Союзу. Окреслено перспективні напрями вдосконалення інноваційної структури розвитку машинобудівного комплексу ЄС. ...