Now showing items 1-20 of 71

  • Формування бренд-стратегії у комплексі маркетингу 

   Шевченко, Олена Леонідівна; Шевченко, Елена Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2001-05)
  • Мова реклами. Текстові засоби інтенсифікації 

   Давиденко, Тетяна Вікторівна; Давиденко, Татьяна Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-31)
  • Форми контролю та оцінювання іншомовної комунікативної компетентності студентів 

   Шевченко, Ольга Леонідівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-30)
   Стаття присвячена проблемам оцінювання та контролю іншомовної комунікативної компетентності студентів та, зокрема, її основних компонентів — лінгвістичного, соціолінгвістичного та прагматичного. Тестовий контроль розглядається ...
  • Метод проектів як мовна стратегія крос культурної комунікації 

   Цисарук, Олександра Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-14)
  • Культурологічний потенціал дисципліни «Ділова іноземна мова» у підготовці майбутніх фахівців з міжнародної економіки і менеджменту 

   Случайна, Лариса Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-23)
   У статті здійснено аналіз складових культурологічного потенціалу дисципліни «Ділова іноземна мова», поглядів українських та зарубіжних науковців щодо їх систематизації; на основі матеріалів, викладених у статті, запропоновано ...
  • Метафорична природа інтелектуального капіталу в умовах нової економіки 

   Комендант, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-22)
   Розглянуто метафоричну природу інтелектуального капіталу в умовах нової економіки з використанням методики Г. Лакофа та М. Джонсона. Визначено основні загальновживані метафори категорії знань.
  • Будь-яке спілкування є переклад 

   Капустіна, Ольга Володимирівна; Чеботарьова, Людмила Іванівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-16)
   У статті проаналізовано основні результати досліджень вітчизняної та зарубіжної науки з проблем перекладу. Визначено основні проблеми адекватного перекладу як одного з каналів спілкування. Обґрунтовано шляхи застосування ...
  • Метафора в економічному дискурсі іспаномовної преси 

   Васильєва, Тетяна Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-11)
   Стаття присвячена дослідженню функціонування концептуальної метафори у текстах іспаномовної преси з економічної тематики. Увагу акцентовано на визначенні основних метафоричних моделей, притаманних текстам сучасної іспаномовної ...
  • Автомобильный транспорт в туризме: зарубежный опыт 

   Юрченко, Е. Е. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-13)
   Статья посвящена выявлению особенностей использования автомобильного транспорта в международном туризме на современном этапе. Показано значение автомобильного транспорта в развитии туризма. Определена структура автомобильного ...
  • Формування стратегічних пріоритетів монетарної політики держави в умовах фінансової глобалізації 

   Шемет, Тетяна Станіславівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-12)
   У статті аналізується вплив фінансової глобалізації на вибір стратегічних пріоритетів монетарної політики держави. Особлива увага приділяється модифікації трилеми («неможливої трійці» Манделла-Флемінга) на квадрилему.
  • Інноваційний компонент міжнародної конкурентоспроможності національної економіки Німеччини 

   Черницька, Тетяна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-30)
   Практика формування макроінноваційної стратегії в Україні фактично відсутня, як і в багатьох країнах СНД, разом з тим без такого досвіду неможливо ефективно здійснювати інноваційну діяльність, що займає значуще місце у ...
  • Ключові тенденції розвитку глобального продовольчого ринку 

   Чеберяк, Олена Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-29)
   У статті схарактеризовано специфіку функціонування глобального продовольчого ринку, виокремлюються його особливості та тенденції. Особливу увагу звернено на дисбаланс глобального попиту та глобальної пропозиції, проаналізовано ...
  • Особливості та етапи формування інноваційної моделі розвитку Китаю 

   Хоменко (Дроботюк), Ольга Володимирівна; Дроботюк, Ольга Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-24)
   У статті розкрито особливості та етапи формування інноваційної моделі розвитку Китаю, проаналізовано сучасний стан інноваційного розвитку КНР через призму світових рейтингів.
  • Участь держави у функціонуванні банківської системі: теоретичні підходи 

   Ходакевич, Сергій Іванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   У статті розглядається проблема державної участі в банківській системі. Проведено розгляд ключових теоретичних концепцій державної присутності у банківській сфері з метою узагальнення та обґрунтування методологічних засад ...
  • Вплив інноваційно-інвестиційної діяльності на забезпечення економічної безпеки України 

   Токар, Володимир Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-21)
   У статті оцінено вплив інноваційно-інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки України на рівень економічної безпеки держави; виявлено перспективи зростання обсягу реалізації інноваційної продукції при дотриманні ...
  • Соціально-культурні аспекти адаптації та інтеграції іммігрантів в Україні 

   Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliichuk, Hanna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-23)
   У статті розглянуто проблему адаптації іммігрантів, визначено значення процесу адаптації іммігрантів у сфері управління міграційними процесами в Україні. Описано методи, за допомогою яких можливо практично впроваджувати ...
  • Валютне регулювання і контроль у сучасних умовах економічного зростання України 

   Салмінський, Д. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-20)
   Статтю присвячено аналізу системи валютного регулювання і контролю в Україні на сучасному етапі та розробці теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо її вдосконалення.
  • Впровадження та використання збалансованої системи показників на українських підприємствах 

   Рурка, Г. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   Розглянуто сутність збалансованої системи показників як моделі стратегічного управління підприємством. Визначено основні перспективи та проблеми впровадження збалансованої системи показників на вітчизняних підприємствах. ...
  • Роль державного фінансового контролю в глобальній економіці 

   Шевчук, О. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   У статті досліджено роль державного фінансового контролю в глобальній економіці та вплив глобалізаційних процесів на організацію державного фінансового контролю. Зроблено висновок, що державний фінансовий контроль в умовах ...
  • Державне регулювання науково-технічної та інноваційної сфери України: проблеми та перспективи 

   Шакіна, Н. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   Розглянуто проблеми та перспективи державного регулювання науково-технічної та інноваційної сфери України. Обґрунтовано важливість розвитку та вдосконалення вищеназваних сфер діяльності для переходу України на більш високий ...