Recent Submissions

 • Регіональні виміри міжнародного науково-технічного співробітництва 

  Черницька, Тетяна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-18)
  У статті досліджено феномен міжнародного науково-технічного співробітництва в межах окремих регіонів, передумови та фактори його формування. Проаналізовано еволюцію, основні сутнісні риси, моделі та тенденції розвитку ...
 • Фінансова безпека держави в умовах посилення глобалізаційних процесів 

  Ткаленко, Світлана Іванівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-05)
  У даній роботі розглянуто вплив глобалізації та глобальних інтеграційних процесів на формування фінансового сектора, що характеризується збільшенням фінансових потоків, де провідну роль відіграють ТНК і ТНБ. Вивчення ...
 • Україна між ЄС та ЄЕП в умовах глобальної нестабільності 

  Радзієвська, Світлана Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-22)
  У статті розглянуто функціонування і розвиток Європейського Союзу (ЄС) і Єдиного економічного простору (ЄЕП) в умовах глобальної нестабільності та обґрунтована рівна значущість в сучасних умовах інтеграції України з цими ...
 • Трансформація вимог формування нового економічного порядку 

  Молчанова, Еллана Юріївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-14)
  Стаття присвячена дослідженню формування нового економічного порядку. Проаналізовані основні етапи його формування. Сформульовані вимоги до формування нового економічного порядку. Виокремленні певні особливості та зміні у ...
 • Реалізація глобальних цілей США: континентально-інтеграційний контекст 

  Столярчук, Ярослава Михайлівна; Свєтлов, Андрій Анатолійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-12)
  У статті оцінено ефективність діючих механізмів реалізації національних інтересів США на глобальному рівні за умов загострення міжнародної конкуренції та формування нових центрів світового економічного суперництва. На ...
 • Методологічний дискурс міжнародної економічної політики 

  Філіпенко, Антон (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-01)
  Стаття присвячена аналізу методологічного дискурсу міжнародної економічної політики (МЕП), який розглядається, з одного боку, в контексті структурних рівнів – з іншого, під кутом зору міжнародної (глобальної) політичної ...