Now showing items 1-20 of 51

  • Тенденції розвитку діяльності інституційних інвесторів в Україні 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-25)
   У статті розглянуто теоретичні аспекти діяльність інституційних інвесторів, які функціонують на фінансовому ринку України. Окреслено основні тенденції їх розвитку та проблеми, що стримують їх діяльність.
  • Порядок створення, функціонування та припинення діяльності фермерських господарств в Україні 

   Ковач, Світлана Іванівна; Kovach, Svitlana; Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhiy, Kostyantyn (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
   У статті розглянуто порядок й особливості створення, функціонування та припинення діяльності фермерських господарств в Україні.
  • Нові форми фінансової звітності бюджетних установ: звіт про власний капітал 

   Титикало, В. С.; Tytykalo, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-15)
   У статті розглянуто питання основ складання нових форм фінансової звітності в бюджетних установах на прикладі звіту про власний капітал.
  • Функціональні особливості контролінгу та проблеми його інституціоналізації 

   Одінцова, Т. М.; Odintsova, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-15)
   Розглянуто вплив функціональних особливостей контролінгу на його позиціонування в системі менеджменту, співвідношення з основними функціями в контурі управління підприємством і перспективи інституціоналізації.
  • Модернізована система управлінської звітності в умовах використання інформаційних технологій 

   Матюха, М. М.; Matuha, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-04)
   У статті розглянуто основні аспекти формування системи управлінської звітності та етапи її створення в умовах застосування сучасних інформаційних систем обліку.
  • Удосконалення фінансових відносин у підприємствах місцевого господарства 

   Яцюта, Валерій Петрович; Yatsyuta, V.; Яцюта, А. В.; Yatsyuta, A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-14)
   У статті розглянуто проблеми удосконалення фінансових відносин в підприємствах водопостачання та водовідведення у відповідності з розвитком форм власності.
  • Комплексне банківське страхування 

   Фурман, Василь Миколайович; Furman, V. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-04)
   У статті висвітлено особливості комплексного страхування банками своїх ризиків. Проаналізовано основні види, умови такого страхування та процес їхньої організації.
  • Фінансова стабільність держави та її ознаки 

   Шевчук, В. В.; Shevchuk, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-15)
   Розглянуто теоретичні засади фінансової стабільності як поняття, її стан на макро- та мікрорівні, запропоновано проаналізувати вплив ступеня незалежності центрального банку на макроекономічні показники та внести ряд змін ...
  • Оцінка рівноваги платіжних балансів країн, які розвиваються 

   Савченко, Т. Г.; Savchenko, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-24)
   У даній статті запропоновано підхід до комплексної оцінки рівноваги платіжних балансів. Також проведено оцінку рівноваги платіжних балансів деяких країн, які розвиваються.
  • Трансакційні витрати фіскального регулювання фінансових потоків 

   Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-14)
   Визначено особливості виникнення трансакційних витрат у процесі фіскального регулювання фінансових потоків. Розраховано абсолютні та відносні показники трансакційних витрат. Показано зв’язок між індексом економічної свободи ...
  • Сучасний стан і перспективи ринку банківського золота в Україні 

   Кот, О. В.; Kot, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-12)
   Розглянуто особливості та характерні риси сучасного світового ринку золота і його вплив на український ринок. Окреслено проблеми, притаманні операціям банків з банківськими металами на міжнародних ринках і на валютному ...
  • Вплив норми обов’язкового резервування на інфляційні очікування учасників ринку 

   Кірєєва, Катерина Олександрівна; Kireeva, K. (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012-12-27)
   Стаття присвячена висвітленню питань впливу змін норми обов’язкового резервування НБУ на посилення інфляційних очікувань суб’єктів вітчизняної економіки.
  • Пільгові іпотечні житлові кредити як спосіб зниження кредитного ризику банку 

   Іванова, А. Б.; Ivanova, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-27)
   Розглянуто необхідність і напрями підвищення ефективності використання державних програм пільгового іпотечного житлового кредитування з метою зниження кредитного ризику банку.
  • Основні засади організації системи стратегічного управління вартістю підприємства 

   Заворотній, Роман Ігоревич; Zavorotniy, Roman (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-14)
   У статті на основі моделі життєздатної системи С. Біра розроблено методологію побудови системи стратегічного управління вартістю підприємства.
  • Інноваційний розвиток підприємств в Україні та джерела їх фінансового забезпечення 

   Дякова, Т. М.; Dyakova, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-14)
   Розкрито теоретичні засади інноваційного розвитку підприємств в Україні, а також проаналізовано практику і проблематику їх впровадження в реальну економіку. Розглянуто форми та джерела фінансового забезпечення, що ...
  • Валютні резерви як основна складова валютних інтервенцій 

   Власенко, Є. Ю.; Vlasenko, E.; Брітченко, Ігор Геннадійович; Бритченко, Игорь Геннадиевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-09-13)
   Розглянуто валютні інтервенції як один із основних інструментів валютного регулювання, який має вагомий вплив на валютний курс в Україні. Проаналізовано рівень впливу валютних інтервенцій на курс національної валюти. ...
  • Множинність ризиків як передумова страхування майна промислових підприємств 

   Величко, Є. О.; Velychko, I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-04)
   Дана робота присвячена дослідженню ризиків, з якими стикається промислове підприємство. Наведено різні класифікації ризиків, методи ідентифікації ризиків і сформульовано необхідність страхування майна промислових підприємств.
  • Лізингові операції в бухгалтерському обліку 

   Сташенко, Юлія Вікторівна; Stashenko, Y. (ДВНЗ "Київський націонльний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013-01-15)
   Стаття присвячена висвітленню питань про лізингові операції в бухгалтерському обліку, визначено поняття орендних (лізингових) операцій на підприємстві, розкриті головні переваги та недоліки лізингових операцій у бухгалтерському ...
  • Методичні положення проведення контролю виплат працівникам в бюджетних установах 

   Старченко, Наталія Миколаївна; Starchenko, Natalia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-04)
   У статті розглянуто питання, пов’язані з методикою проведення контролю виплат працівникам у бюджетних установах. Виділено основні шляхи перевірки розрахунків з оплати праці та пов’язаних з ними розрахунків, а також надано ...
  • Підготовка та перепідготовка облікових фахівців в умовах модернізації бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління 

   Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana; Фаріон, А. І.; Farion, A. (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013-01-15)
   У статті розглянуто питання підготовки та перепідготовки фахівців з бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в секторі загального державного управління та сформовано підходи до її удосконалення.