Show simple item record

dc.contributor.authorБевз, В. В.
dc.date.accessioned2014-05-06T10:35:58Z
dc.date.available2014-05-06T10:35:58Z
dc.date.issued2012-02-15
dc.identifier.citationБевз В. В. Інноваційний розвиток підприємств спиртової промисловості / В. В. Бевз // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 27. – С. 158–168.uk
dc.identifier.urihttp://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/3351
dc.description.abstractГоловним завданням розробки та впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій є більш глибока первинна переробка сировини, скорочення за рахунок цього її витрат з побічними продуктами та відходами виробництва. Впровадження енергозберігаючих технологій дозволяє зменшити не тільки енергоємність виробництва, витрати енергії на одиницю товарної продукції, але й зменшити антропогенне навантаження на навколишне середовище.uk
dc.description.abstractThe main objective of the development and implementation of innovative energy saving technologies is to deepen primary processing of raw materials thereby reducing its costs by-products and waste products. Energy-saving technologies allow to reduce energy consumption not only of production, energy consumption per unit of commodity products, but also human-induced pressures on the environment.uk
dc.description.abstractГлавной задачей разработки и внедрения иннова ционных энергосберегающих технологий является более глубокая первичная переработка сырья, сокращение за счет этого ее расходов с побочными продуктами и отходами производства. Внедрение энергосберегающих технологий позволяет уменьшить не только энергоемкость производства, затраты энергии на единицу товарной продукции, но и антропогенную нагрузку на окружающую среду.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectінноваційні технологіїuk
dc.subjectбіопаливоuk
dc.subjectенергозбереженняuk
dc.subjectенергоефективністьuk
dc.subjectальтернативні джерела енергіїuk
dc.subjectinnovative technologyuk
dc.subjectenergyuk
dc.subjectenergy conservationuk
dc.subjectenergy efficiencyuk
dc.subjectalternative energy sourcesuk
dc.subjectинновационные технологииuk
dc.subjectбиотопливоuk
dc.subjectэнергосбережениеuk
dc.subjectальтернативные виды топливаuk
dc.titleІнноваційний розвиток підприємств спиртової промисловостіuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc658.26:664uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record