Show simple item record

dc.contributor.authorДанніков, Олег Володимирович
dc.date.accessioned2014-05-07T07:33:15Z
dc.date.available2014-05-07T07:33:15Z
dc.date.issued2012-03-18
dc.identifier.citationДанніков О. В. Системний підхід до організації продажу торговельно-посередницьких підприємств / О. В. Данніков // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 27. – С. 204–218.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3356
dc.description.abstractАвтором пропонується розробка практичних рекомендацій щодо використання маркетингових інструментів у діяльності вітчизняних підприємств. Запропонований підхід до управління маркетинговою і збутовою діяльністю підприємства має на меті становлення її торговельної діяльності, як процесу в рамках єдиних маркетингових, комерційних, ринкових у корпоративних цілей і стратегій.uk
dc.description.abstractThe author has developed a number of practical recommendations on the use of marketing tools in the activities of domestic enterprises. The proposed approach to the management of marketing and sales activities of the company is aimed at the formation of its trading activities, as a process in the framework of unified marketing, commercial, marketing and corporate goals and strategies.uk
dc.description.abstractАвтором разработаны ряд практических рекомендаций относительно использования маркетинговых инструментов в деятельности отечественных предприятий. Предложенный подход к управлению маркетинговой и сбытовой деятельностью предприятия имеет целью становление ее торговой деятельности, как процесса в рамках единых маркетинговых, коммерческих, рыночных и корпоративных целей и стратегий.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectуправління продажемuk
dc.subjectсистема продажуuk
dc.subjectучасники маркетингового каналуuk
dc.subjectкомерційні інтересиuk
dc.subjectзбутова політикаuk
dc.subjectторговий персоналuk
dc.subjectінтелектуальний капіталuk
dc.subjectлюдський капіталuk
dc.subjectsales managementuk
dc.subjectsystem of salesuk
dc.subjectparticipants of marketing channeluk
dc.subjectcommercial interestsuk
dc.subjectsale policyuk
dc.subjectauction personneluk
dc.subjectintellectual capitaluk
dc.subjecthuman capitaluk
dc.subjectуправление продажамиuk
dc.subjectсистема продажuk
dc.subjectучастники маркетингового каналаuk
dc.subjectкоммерческие интересыuk
dc.subjectсбытовая политикаuk
dc.subjectторговый персоналuk
dc.subjectинтеллектуальный капиталuk
dc.subjectчеловеческий капиталuk
dc.titleСистемний підхід до організації продажу торговельно-посередницьких підприємствuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc658.8: 339.138uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record