Show simple item record

dc.contributor.authorСамборський, Олександр Володимировичuk
dc.contributor.authorSamborsky, O.en
dc.contributor.authorКіт, Г. М.uk
dc.contributor.authorKyt, G.en
dc.date.accessioned2014-05-12T11:20:06Z
dc.date.available2014-05-12T11:20:06Z
dc.date.issued2012-01-15
dc.identifier.citationСамборський О. В. Принципи формування інформації в обліку про фонди цільового фінансування / О. В. Самборський, Г. М. Кіт // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 19. – С. 355–360.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3389
dc.description.abstractАналіз поняття «цільове фінансування» переконує нас у тому, що економічна наука не виробила універсального підходу, який відповідав би потребам теорії і практики його надання та відображення в обліку. Побудова класифікаційної моделі аналітичного обліку дозволить контролювати ефективність формування та використання ресурсів цільового призначення із бюджетних і позабюджетних фондів.uk
dc.description.abstractThe analysis of the concept of "targeted financing" convinces us that economic science has not developed a universal approach that would meet the needs of theory and practice of its presentation and reflection in the accounting. The construction of a classification model for analytical accounting will allow monitoring the effectiveness of the formation and use of targeted resources from budget and extra budgetary funds.en
dc.description.abstractАнализ понятия «целевое финансирование» убеждает нас в том, что экономическая наука не выработала универсального подхода, который отвечал бы потребностям теории и практики его предоставления и отражения в учете. Построения классификационной модели аналитического учета позволит контролировать эффективность формирования и использования ресурсов целевого назначения из бюджетных и внебюджетных фондов.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectцільове фінансуванняuk
dc.subjectцільові фондиuk
dc.subjectасигнуванняuk
dc.subjectбюджетні трансфериuk
dc.subjectfundingen
dc.subjectallocationsen
dc.subjectbudget transfersen
dc.subjectbudget fundsen
dc.subjectцелевое финансированиеru
dc.subjectцелевые фондыru
dc.subjectассигнованияru
dc.subjectбюджетные трансфертыru
dc.titleПринципи формування інформації в обліку про фонди цільового фінансуванняuk
dc.title.alternativePrinciples of information formation in the accounts of funds for targeted financingen
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc657.1uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record