Show simple item record

dc.contributor.authorПіскунова, Олена Валеріївна
dc.contributor.authorPiskunova, Olena
dc.contributor.authorПискунова, Елена Валерьевна
dc.contributor.authorБілик, Тетяна Олександрівна
dc.contributor.authorBilyk, Tetiana
dc.contributor.authorБилык, Татьяна Александровна
dc.contributor.authorСавіна, Світлана Станіславівна
dc.contributor.authorSavina, Svitlana
dc.contributor.authorСавина, Светлана Станиславовна
dc.date.accessioned2020-09-23T07:12:13Z
dc.date.available2020-09-23T07:12:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationПіскунова О. В. Статистичне оцінювання та моделювання впливу галузевої структури на продуктивність праці у сфері великого, середнього та малого бізнесу / Піскунова О. В., Білик Т. О., Савіна С. С. // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Є. Камінський (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2019. – Вип. 98. – С. 168–181.uk_UA
dc.identifier.issn2616-6437
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/33962
dc.description.abstractУ статті проводено аналіз зміни продуктивності праці на макрорівні. Розглядається продуктивність праці за даними для п’ятнадцяти видів економічної діяльності країни. На відміну від більшості сучасних досліджень продуктивності праці на макрорівні, у статті розглянуто показники відхилення продуктивності праці у розрізі секторів малого, середнього та великого бізнесу від середнього рівня продуктивності праці по економіці України. Такий підхід дає можливість всебічно розглянути продуктивність праці як за видами економічної діяльності господарства країни, так і з точки зору секторів підприємницької діяльності. Проведено аналіз відхилень продуктивності праці великих, середніх, малих і мікропідприємств за кожним з п’ятнадцяти видів економічної діяльності. Здійснений статистичний аналіз дозволив виділити ті галузі, за якими показники продуктивності праці є найбільшими. Лідером за рівнем продуктивності праці виявився такий вид економічної діяльності як оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. За більшістю інших видів економічної діяльності спостерігається середній рівень продуктивності праці. З точки зору секторів малого, середнього та великого бізнесу неможливо виділити беззаперечного лідера. Однак виявлено присутність суттєвого зв’язку рівня продуктивності праці від сектору економіки: чим більшим є розмір підприємства, тим більшою є продуктивність праці. Досліджено вплив на факторів, як галузева структура, секторальна структура та спільна дії цих двох факторів. Виявлено, що найсуттєвіший плив за секторами бізнесу здійснює фактор галузевої структури. Два інші фактори для великого та малого підприємництва приводять до негативних відхилень продуктивності праці від середньої по Україні. З точки зору відхилень продуктивності праці за секторами бізнесу найстабільніший рівень продуктивності праці під дією всіх трьох факторів демонструють середні підприємства. Найстабільніший рівень продуктивності праці спостерігається для великих підприємств. The article analyzes the changes in labor productivity at the macro level. It looks at labor productivity for fifteen economic activities in the country. Unlike most current studies of macro-level labor productivity, the article examines the indicators of deviation of labor productivity by sector of small, medium and large businesses from the average level of labor productivity in the Ukrainian economy. This approach makes it possible to comprehensively consider labor productivity by types of economic activity of the country’s economy and from the point of view of business sectors. The productivity variations of large, medium, small and micro enterprises for each of the fifteen types of economic activity were analyzed. The statistical analysis made it possible to identify the sectors in which labor productivity indicators are highest. The leader in the level of labor productivity was the kind of economic activity such as wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles. Most other economic activities have an average level of labor productivity. From the point of view of the small, medium and large business sectors it is impossible to single out a clear leader. However, there is a significant correlation between the level of labor productivity and the economic sector: the larger the size of the enterprise, the higher the productivity. The influence on the deviation of labor productivity from the average level in Ukraine of such factors as sectoral structure, sectoral structure and joint action of these two factors is investigated. It is revealed that the most significant flow by business sectors is the factor of industry structure. Two other factors for large and small businesses lead to negative deviations in labor productivity from the average in Ukraine. In terms of variations in labor productivity across business sectors, medium-sized enterprises show the most stable level of labor productivity under the influence of all three factors. The least stable level of labor productivity is observed for large enterprises.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk_UA
dc.subjectмодельuk_UA
dc.subjectгалузева структураuk_UA
dc.subjectстатистичний аналізuk_UA
dc.subjectпродуктивністьuk_UA
dc.subjectбізнесuk_UA
dc.subjectmodeluk_UA
dc.subjectindustry structureuk_UA
dc.subjectstatistical analysisuk_UA
dc.subjectproductivityuk_UA
dc.subjectbusinessuk_UA
dc.titleСтатистичне оцінювання та моделювання впливу галузевої структури на продуктивність праці у сфері великого, середнього та малого бізнесуuk_UA
dc.title.alternativeStatistical evaluation and modeling of the impact of the sectoral structure on the productivity of large, medium and small businesses
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc519.86: 334.012.61–022.51(043.3)uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record