Show simple item record

dc.contributor.authorУстенко, Станіслав Веніамінович
dc.contributor.authorUstenko, S. V.
dc.contributor.authorУстенко, Станислав Вениаминович
dc.contributor.authorВалько, Т. В.
dc.contributor.authorValko, T. V.
dc.date.accessioned2020-09-23T07:36:47Z
dc.date.available2020-09-23T07:36:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationУстенко С. В. Аналіз використання інформаційного ресурсу з медіапідтримки заходів міста / Устенко С. В., Валько Т. В. // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Є. Камінський (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2019. – Вип. 98. – С. 198–208.uk_UA
dc.identifier.issn2616-6437
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/33964
dc.description.abstractСтаття присвячена проблемам автоматизації процесу інформування суспільства культурно-масовими заходами міста у вигляді створення автоматизованої системи «Kyiv-events» з використанням сучасних інформаційних технологій, які використивуть вебсервіси з метою побудови інформаційної автоматизованої системи. В містах України та особливо в місті Києві проводиться безліч масових фестивалів, художніх дійств, конкурсів, музичних та пісенних заходів. Також проводяться численні майстер-класи, тренінги, благодійні заходи для збору коштів на певну потребу — покупку дорогого устаткування, лікування, допомогу нужденним. Завдяки цьому з’являється потреба у веб-сервісах, які зможуть своєчасно надавати корисну інформацію про культурні заходи користувачам на будь-який смак. Тим самим потрібно робити аналіз вибору заходів для покращення формування списку заходів та їхнє ціноутворення. На сторінках даного веб-сервісу буде зібрана інформація про організаторів різних громадських подій, умови їх участі, час початку і їх тривалості, дату і місце проведення, і безліч інших корисних даних. Ці дані може використовувати як користувач, так і адміністратор. Створення веб-сервісу пошуку культурних заходів у “Kiev-Events” дасть змогу користувачам швидко та без зайвих зусиль знайти цікавий їм захід. У роботі розроблено інформаційну модель системи “Kiev-Events”, розроблені необхідні інформаційні масиви, база даних, визначено математичні формули та методи розв’язання задач обліку заходів і цінових результатів у прийнятті рішень щодо вибору відповідного заходу та надано алгоритм розв’язання задач. Для вибору відповідного заходу використовується метод ідеальної точки або так званий метод цільового програмування. The article deals with the problems of automation of the process of informing society cultural and mass measures of the city in the form of "Kyiv- Events" Automated system with the use of modern information technologies, which will use web services to build an automated information system. In the cities of Ukraine and especially in the city of Kyiv there are many mass festivals, performances, fiction, contests, music and song events. Also held numerous master classes, trainings, charity events to raise funds for a particular need-the purchase of expensive equipment, treatment, help needy. This will make it necessary for Web services to provide timely and useful information about the cultural activities of the users for every taste. Thus, it is necessary to analyse the choice of measures to improve the list of events and their pricing. The pages of this Web service will be collected information about the organizers of various social events, the conditions of their participation, the start time and their duration, date and place of conduct, and many other useful data. This data can be used by both the user and the administrator. Creation of Web service of search of cultural events in "Kiev-Events" will allow users to quickly and easily find an interesting event for them. The information model of the system "Kiev- Events", developed the necessary information arrays, database, defined mathematical formulas and methods of solving the tasks of accounting measures and price results in decision making on choosing of the relevant event and given the algorithm of problem solving. A perfect point method or a so-called target programming method is used to select an appropriate event.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk_UA
dc.subjectінформаційний ресурсuk_UA
dc.subjectмасиви данихuk_UA
dc.subjectвеб-сервісuk_UA
dc.subjectзаходиuk_UA
dc.subjectінформаційна модельuk_UA
dc.subjectinformation resourceuk_UA
dc.subjectdata setsuk_UA
dc.subjectweb serviceuk_UA
dc.subjecteventsuk_UA
dc.subjectinformation modeluk_UA
dc.titleАналіз використання інформаційного ресурсу з медіапідтримки заходів містаuk_UA
dc.title.alternativeAnalysis of the use of information resource with media support of city activitiesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc004.9:33:62uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record