Show simple item record

dc.contributor.authorАнтонюк, В. П.
dc.date.accessioned2014-05-19T06:51:39Z
dc.date.available2014-05-19T06:51:39Z
dc.date.issued2012-06-27
dc.identifier.citationАнтонюк В. П. Соціальний потенціал сталого розвитку та вимоги до особистого чинника виробництва / В. П. Антонюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 51-60.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3445
dc.description.abstractУ статті досліджено сутність соціального потенціалу, його складових. Визначено його роль у забезпеченні сталого розвитку. Сформульовано основні вимоги до особистого чинника виробництва в контексті потреб сталого розвитку.uk
dc.description.abstractThe article investigates the nature of social potential and its components. This work defines its role in ensuring sustainable development. Author accents on the main requirements for the personal factor of production in the context of the needs of sustainable development.uk
dc.description.abstractВ статье исследована сущность социального потенциала, его составляющих. Определена его роль в обеспечении устойчивого развития. Сформулированы основные требования относительно личного фактора производства в контексте потребностей устойчивого развития.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectсоціальний потенціалuk
dc.subjectсталий розвитокuk
dc.subjectособистий чинник виробництваuk
dc.subjectпідприємецьuk
dc.subjectпрацівникuk
dc.subjectспоживачuk
dc.subjectsocial potentialuk
dc.subjectsustainable developmentuk
dc.subjectpersonal factor of productionuk
dc.subjectentrepreneuruk
dc.subjectemployeeuk
dc.subjectconsumeruk
dc.subjectсоциальный потенциалuk
dc.subjectустойчивое развитиеuk
dc.subjectличный фактор производстваuk
dc.subjectпредпринимательuk
dc.subjectработникuk
dc.subjectпотребительuk
dc.titleСоціальний потенціал сталого розвитку та вимоги до особистого чинника виробництваuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc316.42:338.45uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record