Show simple item record

dc.contributor.authorГоловко, Л. В.
dc.date.accessioned2014-05-21T12:06:43Z
dc.date.available2014-05-21T12:06:43Z
dc.date.issued2012-06-08
dc.identifier.citationГоловко Л. В. Регіональні можливості та перспективи модернізації соціально-трудових відносин в Україні / Л. В. Головко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 281-292.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3518
dc.description.abstractУ статті визначено критерії та індикатори оцінки потенціалу модернізації соціально-трудових відносин. На основі інтегрального індексу потенціалу модернізації соціально-трудових відносин здійснено групування регіонів України. Обґрунтовано основні напрями їх модернізації, які спрямовані на подолання регіональних диспропорцій соціально-економічного розвитку.uk
dc.description.abstractThe article defines the criteria and indicators for assessing the potential modernization of labor relations. On the basis of the integral index of potential modernization of labor relations the grouping of regions of Ukraine is implemented. The basic directions of modernization aimed at overcoming regional disparities of socio-economic development are grounded.uk
dc.description.abstractВ статье определены критерии и индикаторы оценки потенциала модернизации социально-трудовых отношений. На основе интегрального индекса потенциала модернизации социально-трудовых отношений осуществлена группировка регионов Украины. Обоснованы основные направления их модернизации, направленные на преодоление региональных диспропорций социально-экономического развития.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectінтегральний індексuk
dc.subjectсоціально-трудові відносиниuk
dc.subjectдиспропорціяuk
dc.subjectмодернізаціяuk
dc.subjectintegral indexuk
dc.subjectsocial and labor relationsuk
dc.subjectinequalityuk
dc.subjectmodernizationuk
dc.subjectинтегральный индексuk
dc.subjectсоциально-трудовые отношенияuk
dc.subjectдиспропорцияuk
dc.subjectмодернизацияuk
dc.titleРегіональні можливості та перспективи модернізації соціально-трудових відносин в Україніuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331.101.262: 332.13uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record