Show simple item record

dc.contributor.authorКорзаченко, Ольга Володимирівна
dc.contributor.authorKorzachenko, O. V.
dc.contributor.authorКорзаченко, Ольга Владимировна
dc.contributor.authorЧернявський, К. І.
dc.contributor.authorChernyavskyi, K.I.
dc.date.accessioned2021-02-25T10:18:23Z
dc.date.available2021-02-25T10:18:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationКорзаченко О.В. Progressive Web Applications: революційні зміни у веброзробці / Корзаченко О. В., Чернявський К. І. // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Є. Камінський (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2020. – Вип. 99. – С. 92–101.uk_UA
dc.identifier.issn2616-6437
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/35483
dc.description.abstractСтаття присвячена дослідженню теоретико-методичних засад та практичних аспектів використання нової технології створення вебдодатків — Progressive Web Applications (PWA), яка була анонсована Google у 2015 році. PWA — це сучасні вебсайти, які наділені характеристиками нативних додатків: можливістю запуску з робочого столу девайсу із доступом до його вбудованих функцій, спроможністю роботи offline, наявністю push-сповіщень тощо. Визначено особливості архітектури PWA та взаємодії її основних компонентів: Service Worker, Web App Manifest і Application Shell. Також виявлено функціонально-технічні переваги та недоліки прогресивних вебдодатків. З метою визначення перспектив широкого застосування цієї технології як уніфікованої у веб-розробці проведено порівняльний аналіз PWA з нативними додатками, адаптивними сайтами і мобільними додатками, а також із розширеними можливостями, які надаються стратегією Trusted Web Activities. Виявлено, що особливі переваги від використання PWA можуть отримати компанії у сфері e-commerce й інформаційного бізнесу. Зручність використання таких додатків, високий рівень UI/UX, їх швидкодія та невибагливість до ресурсів, можливість роботи без підключення до інтернету сприяють розширенню мобільної присутності компаній у вебпросторі, зростанню конверсії та збільшенню доходів, які надходять з інтернет-каналів. Важливою перевагою є невисока вартість розробки та супроводу PWA у порівнянні з їх нативними аналогами, що пояснюється кросплатформеністю готового продукту. The article is devoted to the exploration of theoretical and methodological principles and practical aspects of using a new technology for creating web applications — Progressive Web Applications (PWA), which was announced by Google in 2015. PWA is a modern website, which is endowed with the characteristics of native applications: the ability to run from the desktop a device with access to its built-in functions, the ability to work offline, the presence of push notifications and more. The peculiarities of PWA architecture and interaction of its main components are determined: Service Worker, Web App Manifest and Application Shell. Functional and technical advantages and disadvantages of progressive web applications are also revealed. In order to determine the prospects for widespread use of this technology as unified in web development, a comparative analysis of PWA with native applications, adaptive sites and mobile applications, as well as with the advanced features provided by the strategy Trusted Web Activities. It was found that special benefits from the use of PWA can benefit companies in the field of e-commerce and information business. Ease of use of such applications, high level of UI/UX, their speed and unpretentiousness to resources, the ability to work without an Internet connection contribute to the expansion of mobile presence of companies in the web space, increase conversions and increase revenue from Internet channels. An important advantage is the low cost of development and maintenance of PWA compared to their native counterparts, due to the cross-platform nature of the finished product.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk_UA
dc.subjectвеброзробкаuk_UA
dc.subjectкросплатформенна розробкаuk_UA
dc.subjectпрогресивний вебдодатокuk_UA
dc.subjectPWAuk_UA
dc.subjectнативний додатокuk_UA
dc.subjectадаптивний сайтuk_UA
dc.subjectвебсайт мобільний вебдодатокuk_UA
dc.subjectTrusted Web Activitiesuk_UA
dc.subjectTWAuk_UA
dc.subjectService Workeruk_UA
dc.subjectWeb App Manifestuk_UA
dc.subjectApplication Shelluk_UA
dc.subjectofflineuk_UA
dc.subjectpush-сповіщенняuk_UA
dc.subjectінтерфейс користувачаuk_UA
dc.subjectкористувацький досвідuk_UA
dc.subjectweb developmentuk_UA
dc.subjectcross-platform developmentuk_UA
dc.subjectProgressive Web Applicationuk_UA
dc.subjectPWAuk_UA
dc.subjectNative applicationuk_UA
dc.subjectAdaptive web siteuk_UA
dc.subjectweb siteuk_UA
dc.subjectMobile applicationuk_UA
dc.subjectTrusted Web Activitiesuk_UA
dc.subjectTWAuk_UA
dc.subjectService Workeruk_UA
dc.subjectWeb App Manifestuk_UA
dc.subjectApplication Shelluk_UA
dc.subjectofflineuk_UA
dc.subjectpush-notificationuk_UA
dc.subjectUser Interfaceuk_UA
dc.subjectUser Experienceuk_UA
dc.titleProgressive Web Applications: революційні зміни у веброзробціuk_UA
dc.title.alternativeProgressive Web Applications: revolutionary changes in web developmentuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc004.4uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record