Show simple item record

dc.contributor.authorКицак, Тарас Григорович
dc.contributor.authorКоваленко, Іван Федорович
dc.date.accessioned2014-05-27T09:05:47Z
dc.date.available2014-05-27T09:05:47Z
dc.date.issued2012-05-14
dc.identifier.citationКицак Т. Г. Роль корпоративної соціальної відповідальності у процесі сталого розвитку суспільства / Т. Г. Кицак, І. Ф. Коваленко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 528-536.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3568
dc.description.abstractУ статті розглянуто сутність концепції корпоративної соціальної відповідальності та її роль у процесі сталого розвитку суспільства. Досліджено особливості розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Визначено основні напрями розвитку КСВ в українському бізнес-середовищі.uk
dc.description.abstractThe paper considers the essence of the concept of corporate social responsibility and its role in sustainable development. The features of corporate social responsibility in Ukraine are investigated in the work. The main trends of development of CSR in the Ukrainian business environment are defined in the article.uk
dc.description.abstractВ статье рассмотрена сущность концепции корпоративной социальной ответственности и ее роль в процессе устойчивого развития общества. Исследованы особенности развития корпоративной социальной ответственности в Украине. Определены основные направления развития КСО в украинской бизнес-среде.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectкорпоративна соціальна відповідальністьuk
dc.subjectсталий розвитокuk
dc.subjectсоціальна відповідальністьuk
dc.subjectсоціальна активністьuk
dc.subjectміжнародний досвідuk
dc.subjectсоціальна звітністьuk
dc.subjectсorporate social responsibilityuk
dc.subjectsustainable developmentuk
dc.subjectsocial responsibilityuk
dc.subjectsocial activityuk
dc.subjectinternational experienceuk
dc.subjectsocial reportinguk
dc.subjectкорпоративная социальная ответственностьuk
dc.subjectустойчивое развитиеuk
dc.subjectсоциальная ответственностьuk
dc.subjectсоциальная активностьuk
dc.subjectмеждународный опытuk
dc.subjectсоциальная отчетностьuk
dc.titleРоль корпоративної соціальної відповідальності у процесі сталого розвитку суспільстваuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc005.35: 330.34uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record