Recent Submissions

 • Мінімізація соціальних ризиків нестандартних форм зайнятості в інноваційній економіці 

  Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Павлюк, В. В.; Pavlyuk, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-04)
  У статті висвітлено соціальні проблеми розвитку інноваційної зайнятості через призму розповсюдження її нестандартних форм на сучасному етапі розбудови інноваційної економіки та подолання наслідків світової кризи. Обґрунтовано ...
 • Соціальна відповідальність партнерів на регіональному ринку праці: досвід соціологічного дослідження 

  Ільніцький, Ярослав Васильович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-26)
  Статтю присвячено актуальним питанням упровадження концепції соціальної відповідальності в практику регулювання відносин в сфері зайнятості населення. Визначено проблеми забезпечення та обґрунтовано напрями посилення ...
 • Критерії формування набору компетенцій фахівця у сфері управління персоналом 

  Столярук, Христина Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-19)
  Статтю присвячено визначенню критеріїв, що впливають на формування набору компетенцій фахівців у сфері управління персоналом, а саме: вид генеральної стратегії розвитку організації, розмір, напрям діяльності та корпоративна ...
 • Мотивація персоналу: еволюція, сучасні теорії та проблеми практики 

  Мельникова, Олена Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-22)
  Стаття присвяченa проблемам мотивації персоналу. Узагальнено тенденції еволюції мотивації, виокремлено ключові проблеми, запропоновано нові концептуальні основи розвитку теорії і практики мотивації персоналу.
 • Особливості формування інноваційної праці та інноваційної діяльності як складових державної стратегії в умовах розвитку економіки знань 

  Терещенко, Наталія Володимирівна; Tereshchenko, N. V.; Терещенко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-18)
  Акцентується увага на: інноваційній праці та інноваційній діяльності як складових стратегічного державного пріоритету в умовах розвитку економіки знань; світовій та вітчизняній економіці ХХ ст. та її новітніх аспектах у ...
 • Проблеми використання гнучких форм зайнятості в Україні 

  Рудакова, Світлана Григорівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-11)
  У статті досліджено методологічний і прикладний аспекти гнучкості ринку праці, проаналізовано використання окремих нестандартних форм зайнятості в умовах фінансово-економічної кризи в Україні, обгрунтовано напрямки формування ...
 • Зарубіжний досвід формування корпоративної кадрової політики 

  Дороніна, О. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-02)
  У статті обґрунтовано доцільність вивчення зарубіжного досвіду формування кадрової політики. На прикладі провідних компаній світу (Ford Motor Company, Sharp і LEGOGroup) виокремлено особливості роботи з персоналом. З метою ...
 • Соціальний капітал в економічному вимірі: сутність, види, типи та форми прояву 

  Бойко, М. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-02)
  У статті досліджено соціальний капітал як систему соціальних взаємозв’язків. Визначено роль соціального капіталу в умовах становлення інформаційного суспільства, ідентифіковано його потенціал, межі та механізми застосування ...
 • Розвиток нестандартних форм зайнятості 

  Вонберг, Тетяна Вікторівна; Вонберг, Олександр Юрійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-07)
  Розглянуто та систематизовано основні різновиди нестандартних форм зайнятості. Досліджено стан їх розвитку в Україні та світі. Обґрунтовано основні проблеми на шляху розвитку нестандартних форм зайнятості. Надано пропозиції ...
 • Глобалізація економіки та її вплив на формування нової моделі соціально-економічного розвитку 

  Коваленко, Іван Федорович; Кицак, Тарас Григорович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-30)
  У статті розглянуто теоретичні аспекти формування нової економічної моделі, нового, справедливого устрою в умовах постіндустріального глобального розвитку.
 • Концепція емоційного інтелекту в системі управління персоналом організації 

  Кир’янова, Олена Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-12)
  У статті проаналізовано передумови розвитку та проблемні аспекти концепції емоційного інтелекту, досліджено основні моделі емоційного інтелекту, визначено базові емоційні компетенції персоналу.
 • Досягнення відповідності системи професійної освіти структурі й динаміці ринку праці 

  Ільніцька (Кравчук), Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-15)
  Дана оцінка взаємодії ринку освітніх послуг і ринку праці, узагальнено теоретичні підходи до їх аналізу, розкрито особливості їх взаємозв’язаного функціонування.
 • Регіональна оцінка співвідношення патерналістських і партнерських орієнтацій працівників у соціально-трудових відносинах 

  Пасєка, С. Р. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-15)
  У статті подано результати дослідження соціально-трудових відносин у Черкаському регіоні. Висвітлено результати оцінки співвідношення патерналістських та партнерських орієнтацій працівників. Зосереджено увагу на оцінці ...
 • Вплив професійних співтовариств на обмін знаннями в інноваційних процесах підприємства 

  Вартанова, О. В.; Безсмертна, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-11)
  Визначено сутність професійних співтовариств. Визначено неоднозначний вплив професійних співтовариств на обмін знаннями в інноваційних процесах підприємства. Визначено взаємний вплив професійних співтовариств та інноваційних ...
 • До питання забезпечення стабільності соціально-трудових відносин на виробничому рівні 

  Бунтовська, Л. Л. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-12)
  Розглянуто проблему соціально-трудових стосунків на вітчизняних підприємствах, обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення системи підготовки фахівців з альтернативного вирішення трудових суперечок (конфліктів).
 • Облік накопичення вартості людського капіталу та визначення його цінності для підприємств 

  Ковальов, В. М.; Атаєва, О. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-16)
  Статтю присвячено проблемам удосконалення методологічного підходу до визначення рівня, цінності, обліку накопичення особистого капіталу на підприємствах, визначення напрямів покращання кадрової роботи.
 • Інноваційна складова вищої освіти в Україні 

  Азьмук, Н. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-14)
  У статті запропоновано класифікацію інновацій у системі вищої освіти, досліджено кількісні і якісні параметри інноваційного продукту українських ВНЗ. Визначено проблеми та розроблено пропозиції щодо переходу українських ...
 • Особенности формирования внутрифирменной политики оплаты труда на предприятиях 

  Маковская, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-21)
  Рассмотрены принципы и методологические основы формирования внутрифирменной политики оплаты труда. Выявлены особенности зарплатообразования на микроуровне. Выделены особенности и дана характеристика структуры заработной ...
 • Діалог соціальних партнерів: основа захисту прав і свобод працючого населення 

  Гнибіденко, Іван Федорович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-17)
  Розглянуто суть і завдання діалогу соціальних партнерів в контексті захисту прав і свобод працюючого населення. Визначено проблемні сфери та окреслено напрями вирішення актуальних проблем розвитку соціально-трудових відносин ...
 • Професійне навчання економічно активного населення віком старше 45 років 

  Савченко, Василь Антонович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-23)
  Проаналізовані причини, що знижують ефективність професійного навчання економічно активного населення віком старше 45 років. Запропононовано заходи щодо створення правового та організаційно-економічного механізму цього навчання.

View More