Show simple item record

dc.contributor.authorКравченко, О. О.
dc.date.accessioned2014-05-29T10:26:07Z
dc.date.available2014-05-29T10:26:07Z
dc.date.issued2012-05-12
dc.identifier.citationКравченко О. О. Стан виплати заробітної плати в контексті формування організаційно-правового механізму її регулювання / О. О. Кравченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць /М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв].- Спец. вип. : Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. — Т. 1. – 2012. – С. 621 - 627.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3593
dc.description.abstractСтаттю присвячено дослідженню стану виплати заробітної плати за трьома типами підприємств: економічно активних, економічно неактивних і підприємств-банкрутів у контексті формування організаційно-правового механізму її регулювання в сучасних умовах розвитку національної економіки.uk
dc.description.abstractThe article investigates the state payroll at the enterprises of three types: the economically active, inactive, and the bankrupt enterprise in the context of the formation of organizational and legal mechanism of its regulation in the current conditions of national economic development.uk
dc.description.abstractСтатья посвящена исследованию состояния выплаты заработной платы на предприятиях трех типов: экономически активных, экономически неактивных и предприятиях-банкротах в контексте формирования организационно- правового механизма ее регулирования в современных условиях развития национальной экономики.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectоплата праціuk
dc.subjectзаборгованість з виплати заробітної платиuk
dc.subjectорганізаційно-правові форми підприємствuk
dc.subjectрегулювання оплати праціuk
dc.subjectremuneration of labouruk
dc.subjectarrears in the payment of wagesuk
dc.subjectorganizational and legal forms of enterprisesuk
dc.subjectregulation of wagesuk
dc.subjectоплата трудаuk
dc.subjectзадолженность по выплате заработной платыuk
dc.subjectорганизационно-правовые формы предприятийuk
dc.subjectрегулирование оплаты трудаuk
dc.titleСтан виплати заробітної плати в контексті формування організаційно-правового механізму її регулюванняuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331.2uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record