Now showing items 19-20 of 20

  • Ідентичність особистості як центрованість її буття і свобода 

   Скринник, Михайло (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-05)
   Современный кризис персональной идентичности как следствие расщепления, фрагментации бытия личности является результатом утраты ею идентификационного центра. Центром, основой целости бытия индивида постулируется базовая ...
  • Історичне несвідоме М. Фуко: децентралізація ролі суб’єкта в культурі 

   Петрушкевич, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
   У статті розглянуто спробу М. Фуко розширити межі поняття «несвідомого» на основі багатого історико-культурного матеріалу. Намагання французького філософа замінити передусім психологічне розуміння даного концепту на ...