Show simple item record

dc.contributor.authorКрасножон, Світлана Володимирівна
dc.contributor.authorKrasnozhon, Svitlana Vladimirovna
dc.contributor.authorКрасножон, Светлана Владимировна
dc.contributor.authorВатрушкіна, М. О.
dc.contributor.authorКовіня, О. О.
dc.date.accessioned2021-06-08T11:53:25Z
dc.date.available2021-06-08T11:53:25Z
dc.date.issued2021-03
dc.identifier.citationКрасножон С. В. Світові тенденції розвитку інноваційного підприємництва [Електронний ресурс] / С. В. Красножон, М. О. Ватрушкіна, О. О. Ковіня // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів VІ Всеукр. наук.-практ. конф., 29–30 берез. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; [оргком.: Рєпіна І. М. (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 39–41. – Назва з титул. екрану.uk_UA
dc.identifier.isbn978-966-926-374-2
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/36164
dc.description.abstractВказано основні світові тенденції інноваційного розвитку підприємств. Обґрунтовано та проаналізовано найпоширеніші з них. Здійснено загальний аналіз щодо впровадження інновацій у діяльність світових корпорацій. Indicated the main world tendencies of innovative development of enterprises. Substantiated and analysed the most common of them. Done a general analysis of the implementation of innovations in the activities of global corporations. Указаны основные мировые тенденции инновационного развития предприятий. Обоснованы и проанализированы наиболее распространенные из них. Осуществлен общий анализ по внедрению инноваций в деятельность мировых корпораций.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk_UA
dc.titleСвітові тенденції розвитку інноваційного підприємництваuk_UA
dc.title.alternativeGlobal trends in the development of innovative entrepreneurshipuk_UA
dc.title.alternativeМировые тенденции развития инновационного предпринимательстваuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc330.341.1uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record