Show simple item record

dc.contributor.authorКуницька-Іляш, Марта
dc.date.accessioned2021-06-09T12:20:42Z
dc.date.available2021-06-09T12:20:42Z
dc.date.issued2021-03
dc.identifier.citationКуницька-Іляш М. Ідентифікація типологічних характеристик пріоритетних галузей економіки [Електронний ресурс] / Марта Куницька-Іляш // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів VІ Всеукр. наук.-практ. конф., 29–30 берез. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; [оргком.: Рєпіна І. М. (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 100–102. – Назва з титул. екрану.uk_UA
dc.identifier.isbn978-966-926-374-2
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/36196
dc.description.abstractВизначено закономірності посилення ролі галузей економіки, що продукують товари з високим рівнем попиту. Охарактеризовано основні типологічні ознаки за якими відбувається розподіл видів економічної діяльності та виділяються із них ті, що маю пріоритетне значення для економіки. The regularities of strengthening the role of the branches of the economy that produce goods with a high level of demand are determined. The main typological features according to which the distribution of types of economic activity takes place are characterized and those that are of priority importance for the economy are distinguished from them. Определены закономерности усиления роли отраслей экономики, продуцирующих товары с высоким уровнем спроса. Охарактеризованы основные типологические признаки, по которым происходит распределение видов экономической деятельности и выделяются из них те, что есть приоритетное значение для экономики.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk_UA
dc.titleІдентифікація типологічних характеристик пріоритетних галузей економікиuk_UA
dc.title.alternativeIdentification of typological characteristics of priority sectors of the economyuk_UA
dc.title.alternativeИдентификация типологических характеристик приоритетных отраслей экономикиuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc338.012uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record