Show simple item record

dc.contributor.authorПасєка, С. Р.
dc.date.accessioned2014-06-04T09:04:31Z
dc.date.available2014-06-04T09:04:31Z
dc.date.issued2012-06-22
dc.identifier.citationПасєка С. Р. Концептуальні підходи до модернізації соціально-трудового потенціалу регіону / С. Р. Пасєка // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 256-266.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3678
dc.description.abstractУ статті визначено провідні тенденції, які впливають на інноваційний розвиток соціально-трудового потенціалу в процесі модернізації економіки і суспільства. Виділено основні етапи розвитку теорії модернізації; сформульовано дефініцію модернізації соціально-трудового потенціалу та вказано шляхи її здійснення.uk
dc.description.abstractThe paper identifies the key trends affecting the development of innovative social and labor potential in the process of modernization of the economy and society. The basic stages of the modernization theory development are chosen in the work; the definition of modernization of social and labor capacity are formulated and the ways to its implementation are presented in the article.uk
dc.description.abstractВ статье определены основные тенденции, влияющие на инновационное развитие социально-трудового потенциала в процессе модернизации экономики и общества. Выделены основные этапы развития теории модернизации; сформулирована дефиниция модернизации социально-трудового потенциала и указаны пути ее осуществления.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectмодернізація економікиuk
dc.subjectмодернізація соціально-трудового потенціалуuk
dc.subjectінноваційний розвитокuk
dc.subjectсоціально-трудовий потенціалuk
dc.subjectmodernization of economyuk
dc.subjectmodernization of social and labor potentialuk
dc.subjectinnovative developmentuk
dc.subjectsocial and employment potentialuk
dc.subjectмодернизация экономикиuk
dc.subjectмодернизация социально-трудового потенциалаuk
dc.subjectинновационное развитиеuk
dc.subjectсоциально-трудовой потенциалuk
dc.titleКонцептуальні підходи до модернізації соціально-трудового потенціалу регіонуuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331.101uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record