Show simple item record

dc.contributor.authorПерегудова, Т. В.
dc.date.accessioned2014-06-04T10:33:37Z
dc.date.available2014-06-04T10:33:37Z
dc.date.issued2012-05-17
dc.identifier.citationПерегудова Т. В. Регіональні аспекти оплати праці в Україні: оцінка та наслідки / Т. В. Перегудова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 266-275.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3680
dc.description.abstractУ статті проведено аналіз та оцінка оплати праці в Україні на основі розрахунку стандартизованих коефіцієнтів у регіональному розрізі. Обґрунтовано наслідки наявного стану, серед яких: соціально-економічне відторгнення населення через низькі доходи, формування такої категорії населення як працюючі бідні, нездатність забезпечення гідного рівня життя, зниження трудової мотивації, формування утриманських настроїв, особливо серед молоді, соціальна нестабільність.uk
dc.description.abstractThe article provides analysis and evaluation of wages in Ukraine based on the calculation of standardized coefficients in the regional context. Consequences of the current situation are proved, including: socio-economic rejection due to the low incomes, formation of such category as working poor, inability to ensure a decent living standard, reducing work motivation, formation of a dependency, especially among youth, social instability.uk
dc.description.abstractВ статье проведен анализ и оценка оплаты труда в Украине на основе расчета стандартизированных коэффициентов в региональном разрезе. Обоснованы последствия сложившейся ситуации, среди которых: социально-экономическое отторжение населения из-за низких доходов, формирование такой категории как работающие бедные, неспособность обеспечения достойного уровня жизни, снижение трудовой мотивации, формирование иждивенческих настроений, особенно среди молодежи, социальная нестабильность.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectгідна працяuk
dc.subjectгідний дохідuk
dc.subjectоплата праціuk
dc.subjectзаробітна платаuk
dc.subjectкоефіцієнти-стимуляториuk
dc.subjectдестимулятори та інтегральнийuk
dc.subjectмінімальна заробітна платаuk
dc.subjectпрацюючі бідніuk
dc.subjectвідторгнуте населення через низькі доходиuk
dc.subjectсоціально-економічне відторгненняuk
dc.subjectdecent workuk
dc.subjectdecent incomeuk
dc.subjectwagesuk
dc.subjectsalariesuk
dc.subjectfactors-stimulatorsuk
dc.subjectdeterrents and integrateduk
dc.subjectminimum wageuk
dc.subjectworking pooruk
dc.subjectdetached population due to the low incomesuk
dc.subjectsocial and economic exclusionuk
dc.subjectдостойный трудuk
dc.subjectдостойный доходuk
dc.subjectоплата трудаuk
dc.subjectзаработная платаuk
dc.subjectкоэффициенты-стимуляторыuk
dc.subjectдестимуляторы и интегральныйuk
dc.subjectминимальная заработная платаuk
dc.subjectработающие бедныеuk
dc.subjectотторгнутое население из-за низких доходовuk
dc.subjectсоциально-экономическое отторжениеuk
dc.titleРегіональні аспекти оплати праці в Україні: оцінка та наслідкиuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331.2 (477)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record