Show simple item record

dc.contributor.authorРоманюк, М. Д.
dc.date.accessioned2014-06-05T06:57:40Z
dc.date.available2014-06-05T06:57:40Z
dc.date.issued2012-05-23
dc.identifier.citationРоманюк М. Д. Застосування соціального аудиту в контексті соціально відповідального бізнесу / М. Д. Романюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 313-318.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3687
dc.description.abstractУ статті досліджено поняття соціального аудиту та його значення у розвитку соціально відповідального бізнесу. На підставі проаналізованих наукових розвідок досліджено застосування соціального аудиту для вітчизняного бізнесу як ключового фактору у забезпеченні сталого розвитку суспільства.uk
dc.description.abstractThe concept of social audit and its importance in the development of socially responsible business have been researched in the article. Analyzed on the basis of scientific intelligence the use of social audit for domestic business as a key factor in ensuring the sustainable development of society was investigated in the paper.uk
dc.description.abstractВ статье исследовано понятие социального аудита и его значение в развитии социально ответственного бизнеса. На основании проанализированных научных разведок исследовано применение социального аудита для отечественного бизнеса как ключевого фактора в обеспечении устойчивого развития общества.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectсоціальний аудитuk
dc.subjectсоціальна відповідальність бізнесуuk
dc.subjectолігархічні структуриuk
dc.subjectсоціальний бізнесuk
dc.subjectсталий розвитокuk
dc.subjectsocial auditsuk
dc.subjectcorporate social responsibilityuk
dc.subjectoligarchic structuresuk
dc.subjectsocial businessuk
dc.subjectsustainable developmentuk
dc.subjectсоциальный аудитuk
dc.subjectсоциальная ответственность бизнесаuk
dc.subjectолигархические структурыuk
dc.subjectсоциальный бизнесuk
dc.subjectустойчивое развитиеuk
dc.titleЗастосування соціального аудиту в контексті соціально відповідального бізнесуuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc65.012.412uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record