Show simple item record

dc.contributor.authorРябоконь, Іван Олександровичuk
dc.date.accessioned2014-06-05T07:42:12Z
dc.date.available2014-06-05T07:42:12Z
dc.date.issued2012-05-16
dc.identifier.citationРябоконь І. О. Цінності в системі формування якості трудового життя / І. О. Рябоконь // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 329-338.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3689
dc.description.abstractСтаттю присвячено вивченню цінностей як чинника формування якості трудового життя в умовах інноваційної економіки. Автором проведений аналіз і виявлені відмінності в підходах до визначення ціннісних орієнтацій у сфері трудового життя. Визначено роль і місце ціннісних орієнтацій у формуванні якості трудового життя.uk
dc.description.abstractThe article deals with the study of values as a factor in the formation of the quality of working life in the innovation economy. The author analyzes and identifies differences in approaches to the definition of value orientations in the field of working life. The role and place of value orientations in shaping the quality of working life are determined in the paper.en
dc.description.abstractСтатья посвящена изучению ценностей как фактора формирования качества трудовой жизни в условиях инновационной экономики. Автором проведен анализ и выявлены различия в подходах к определению ценностных ориентаций в сфере трудовой жизни. Определены роль и место ценностных ориентаций в формировании качества трудовой жизни.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectціннісні орієнтаціїuk
dc.subjectцінностіuk
dc.subjectякість трудового життяuk
dc.subjectінноваційна економікаuk
dc.subjectінноваційна працяuk
dc.subjectvalue orientationsen
dc.subjectvaluesen
dc.subjectquality of working lifeen
dc.subjectinnovation economyen
dc.subjectinnovative worken
dc.subjectценностные ориентацииru
dc.subjectценностиru
dc.subjectкачество трудовой жизниru
dc.subjectинновационная экономикаru
dc.subjectинновационный трудru
dc.titleЦінності в системі формування якості трудового життяuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331.101:330.341.1uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record