Show simple item record

dc.contributor.authorСтолярук, Христина Сергіївна
dc.date.accessioned2014-06-06T08:26:15Z
dc.date.available2014-06-06T08:26:15Z
dc.date.issued2012-06-26
dc.identifier.citationСтолярук Х. С. Алгоритм розробки інноваційної моделі компетенцій фахівця з управління персоналом / Х. С. Столярук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 442–451.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3702
dc.description.abstractСтаттю присвячено розробці алгоритму формування інноваційної моделі компетенцій фахівця з управління персоналом на основі аналізу особистісного та функціонального підходів до вивчення питань компетенцій.uk
dc.description.abstractThe article is devoted to the creation of algorithm of innovation competence model forming for specialist in the sphere of personnel management on the basis of analysis of identity and functional approaches of research of problems on competencies.uk
dc.description.abstractСтатья посвящена разработке алгоритма формирования инновационной модели компетенций специалиста в сфере управления персоналом на основании анализа личностного и функционального подходов к изучению вопросов компетеций.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectкомпетенціяuk
dc.subjectмодель компетенційuk
dc.subjectалгоритм розробки моделі компетенційuk
dc.subjectзагальні компетенціїuk
dc.subjectпрофесійно-функціональні компетенціїuk
dc.subjectcompetenceuk
dc.subjectmodel of competenciesuk
dc.subjectalgorithm of forming of competence’s modeluk
dc.subjectgeneral competenciesuk
dc.subjectfunctional competenciesuk
dc.subjectкомпетенцияuk
dc.subjectмодель компетенцийuk
dc.subjectалгоритм разработки модели компетенцийuk
dc.subjectобщие компетенцииuk
dc.subjectпрофессионально-функциональные компетенцииuk
dc.titleАлгоритм розробки інноваційної моделі компетенцій фахівця з управління персоналомuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record