Show simple item record

dc.contributor.authorТурчина, Валентина Михайлівна
dc.date.accessioned2014-06-06T11:53:14Z
dc.date.available2014-06-06T11:53:14Z
dc.date.issued2012-05-17
dc.identifier.citationТурчина В. М. Соціально-економічні пріоритети розвитку трудового потенціалу організації / В. М. Турчина // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 496-504.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3726
dc.description.abstractДана стаття розкриває механізм впливу політики управління персоналом на ефективність праці та діяльності підприємства. Розглядається аспект розвитку трудового потенціалу підприємства шляхом оптимізації ступеню складності праці за допомогою організаційно-економічних інструментів: розподілу функцій, контролю рівномірності завантаження персоналу, управління розвитком працівників.uk
dc.description.abstractThis article describes the mechanism of influence of personnel management policy on the performance and efficiency of activity of enterprise. The aspect of development of labor potential of enterprise through optimization of degree of complication is examined. Such organizational and economic tools as functions distributing, evenness of personnel load control, workers’ development management are proposed.uk
dc.description.abstractДанная статья раскрывает механизм влияния политики управления персоналом на эффективность труда и деятельности предприятия. Рассматривается аспект развития трудового потенциала предприятия путем оптимизации степени сложности труда при помощи организационно-экономических инструментов: распределения функций, контроля равномерности загруженности персонала, управления развитием работников.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectтрудовий потенціал підприємстваuk
dc.subjectефективність праціuk
dc.subjectефективність діяльності підприємстваuk
dc.subjectскладність праціuk
dc.subjectпідвищення кваліфікаціїuk
dc.subjectрозподіл функційuk
dc.subjectemployment potentialuk
dc.subjectlabor efficiencyuk
dc.subjecteffectiveness of the enterpriseuk
dc.subjectcomplexity of workuk
dc.subjecttraininguk
dc.subjectdistribution of functionsuk
dc.subjectтрудовой потенциал предприятияuk
dc.subjectэффективность трудаuk
dc.subjectэффективность деятельности предприятияuk
dc.subjectсложность трудаuk
dc.subjectповышение квалификацииuk
dc.subjectраспределение функцийuk
dc.titleСоціально-економічні пріоритети розвитку трудового потенціалу організаціїuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331.102uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record