Show simple item record

dc.contributor.authorКалина, Алла Василівна
dc.date.accessioned2014-06-12T12:20:57Z
dc.date.available2014-06-12T12:20:57Z
dc.date.issued2011-04-14
dc.identifier.citationКалина А. В. Підвищення ефективності регіональних інноваційних систем шляхом формування і розвитку людського капіталу / А. В. Калина // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 1. – С. 47-50.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3784
dc.description.abstractВ умовах розвитку ринкових відносин важлива роль відводиться людському капіталу, як основному чиннику розвитку виробництва. Від того, як буде побудована модель управління всіма видами капіталів, значною мірою буде залежати ефективність інноваційних систем, незалежно від того, на якому рівні передбачено їх дію.uk
dc.description.abstractWith the development of market relations the human capital as a major factor of production development plays the key role. Taking into account the model of management of all types of capital, the effectiveness of innovation systems will depend largely on it, no matter at what level their action will be foreseen.uk
dc.description.abstractВ условиях развития рыночных отношений важная роль отводится человеческому капиталу, как основному фактору развития производства. От того, как будет построена модель управления всеми видами капиталов, в значительной степени будет зависеть эффективность инновационных систем, независимо от того, на каком уровне предусмотрено их действие.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectефективністьuk
dc.subjectінноваціїuk
dc.subjectінноваційна системаuk
dc.subjectрозвитокuk
dc.subjectлюдський капіталuk
dc.subjectоцінка ефективностіuk
dc.subjectefficiencyuk
dc.subjectinnovationuk
dc.subjectinnovation systemuk
dc.subjectdevelopmentuk
dc.subjecthuman capitaluk
dc.subjectassessment of efficiencyuk
dc.subjectэффективностьuk
dc.subjectинновацииuk
dc.subjectинновационная системаuk
dc.subjectразвитиеuk
dc.subjectчеловеческий капиталuk
dc.subjectоценка эффективностиuk
dc.titleПідвищення ефективності регіональних інноваційних систем шляхом формування і розвитку людського капіталуuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.111.4uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record