Show simple item record

dc.contributor.authorДороніна, О. А.
dc.date.accessioned2014-06-17T11:06:39Z
dc.date.available2014-06-17T11:06:39Z
dc.date.issued2011-05-23
dc.identifier.citationДороніна О. А. Удосконалення системи оплати праці у вищих навчальних закладах у системі державної кадрової політики / О. А. Дороніна // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 2. – С. 45-49.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3831
dc.description.abstractУ статті проаналізовано стан оплати праці в освіті та виокремлено його негативні сторони. Наведено результати соціологічної оцінки системи оплати праці у вищому навчальному закладі, що дозволило визначити шляхи удосконалення організації заробітної плати. Запропоновано напрями удосконалення системи оплати праці в освіті.uk
dc.description.abstractIn the article the payment condition in formation is analysed and its negative sides are allocated. Results of a sociological estimation of system of payment in a higher educational institution which allow to define ways of perfection of the organization of a salary are presented. Directions of perfection of system of payment in formation are offered.uk
dc.description.abstractВ статье проанализировано состояние оплаты труда в образовании и выделены его негативные стороны. Представлены результаты социологической оценки системы оплаты труда в высшем учебном заведении, которые позволяют определить пути совершенствования организации заработной платы. Предложены направления совершенствования системы оплаты труда в образовании.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectоплата праціuk
dc.subjectєдина тарифна сіткаuk
dc.subjectдіапазон тарифної сіткиuk
dc.subjectтарифна ставкаuk
dc.subjectпреміюванняuk
dc.subjectpaymentuk
dc.subjectuniform scale of chargesuk
dc.subjectrange of a scale of chargesuk
dc.subjecttariff rateuk
dc.subjectawarding bonusesuk
dc.subjectоплата трудаuk
dc.subjectединая тарифная сеткаuk
dc.subjectдиапазон тарифной сеткиuk
dc.subjectтарифная ставкаuk
dc.subjectпремированиеuk
dc.titleУдосконалення системи оплати праці у вищих навчальних закладах у системі державної кадрової політикиuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331.2uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record